Prezes Ilona Weiss oraz wiceprezesi Andrzej Kuźniak i Maciej Kowalski zostali powołani na wspólną, 3-letnią kadencję. Jest to efekt wprowadzenia do statutu spółki postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków zarządu.

Jak podaje ABC Data, na decyzję rady nadzorczej o ponownym powołaniu obecnego zarządu wpłynęło skuteczne zarządzanie oraz efektywna realizacja założeń strategii rozwoju spółki na lata 2016-2018. Efektem było wzmocnienie pozycji rynkowej grupy w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecny zarząd ABC Daty kieruje spółką od 2015 r. Wcześniej w jego składzie był także wiceprezes Juliusz Niemotko (złożył rezygnację w maju 2017 r.).

Powołanie obecnego zarządu na nową kadencję oznacza kontynuację przyjętej strategii i dalszą koncentrację ABC Daty na rozwoju obszarów wskazanych jako najważniejsze: mobile, chmura, usługi z wartością dodaną i narzędzia e-commerce.

Jak podaje spółka, cele biznesowe wyznaczone przez zarząd w ramach trzyletniej strategii rozwoju spółki (na lata 2016 – 2018) zostały osiągnięte na rok przed jej zakończeniem. Wdrożono większość zapowiadanych kluczowych inicjatyw. Należały do nich m.in. trwałe wzmocnienie pozycji rynkowej spółki w regionie CEE oraz osiągnięcie 25 proc. udziału w polskim rynku. Dodatkowo nastąpił istotny rozwój obszaru VAD w efekcie przejęcia spółki S4E. Spółka wymienia także uruchomienie projektu ABC Data Cloud w br. – sprzedaży usług w modelu chmurowym.

Zgodnie z przyjętą strategią ABC Data wzmocniła również obszar mobile. W 2016 r. została pierwszym oficjalnym dystrybutorem marki Xiaomi w Polsce i Europie. Ponadto spółka podaje, że jest od dłuższego czasu wiodącym dostawcą produktów Huawei oraz Apple (przez spółkę zależną iSource) w Polsce.

– Ostatni rok, pełen turbulencji, pokazał, że tylko najlepsi potrafią dostosować się do wyzwań, jakie stawia przed nimi coraz bardziej wymagający i konkurencyjny rynek dystrybucji IT w Polsce – komentuje prezes Ilona Weiss. – Jako zarząd musieliśmy podjąć wiele trudnych, ale bardzo ważnych decyzji. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że były one właściwe.