Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ABC Daty. Nie podał powodów tej decyzji. Został powołany do rady nadzorczej spółki przez dominującego akcjonariusza – MCI Capital.

Maciej Kowalski był wiceprezesem ABC Daty ds. fuzji, przejęć i rozwoju od maja 2015 r. W październiku 2017 r. wraz z całym zarządem został powołany na nową 3-letnią kadencję.

Maciej Kowalski był już w radzie nadzorczej ABC Daty od grudnia 2014 r. do maja 2015 r., przed objęciem funkcji wiceprezesa. Jest partnerem w grupie MCI Capital. Posiada 12-letnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i doradczej. Prowadził transakcje sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 współpracował z firmą doradztwa transakcyjnego CAG. W latach 2010-2011 był menedżerem ds. fuzji i przejęć w Orange. Karierę zaczynał w Deloitte.

Nowy członek rady nadzorczej ABC Daty ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Z funkcji w radzie nadzorczej ABC Daty zrezygnował Bartosz Stebnicki. Dołączył do tego grona z ramienia MCI Capital w końcu 2016 r., po zakupie S4E przez ABC Datę. Był udziałowcem i członkiem rady nadzorczej tej spółki. Obecnie jest udziałowcem m.in. Connect Distribution oraz IT.expert. W maju 2017 r. wszedł do zarządu polskiego oddziału Microsoftu, obejmując funkcję dyrektora sprzedaży odpowiedzialnego za sektor publiczny.