Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje ABC Daty w ramach wezwania przesunięto z 20 maja na 13 czerwca br. - poinformował Santander Bank. Zakup akcji ma nastąpić 18 czerwca, a rozliczenie transakcji 24 czerwca.

Wezwanie przedłużono po raz czwarty. Rozpoczęło się 15 lutego br. Zostało ogłoszone w związku z zawarciem umowy ramowej, określającej ogólne warunki przejęcia kontroli nad ABC Data SA i ABC Data Marketing przez Also Holding.

Celem wezwania jest wykup 37,1 proc. udziałów w ABC Data SA od mniejszościowych akcjonariuszy przez Roseville Investment (spółka kontrolowana przez Also) i MCI, które obecnie ma większość głosów w spółce.

Roseville uzyskał już zgodę urzędów antymonopolowych w Serbii i na Ukrainie na przejęcie udziałów w ABC Dacie. Niezbędna jest jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej.