Dystrybutor chce powtórzyć wynik osiągnięty w państwach bałtyckich, gdzie w I półroczu 2012 r. podwoił sprzedaż w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Węgry to ósmy rynek, na którym obecna jest ABC Data. Działa na nim w modelu, który funkcjonuje od sześciu lat na Słowacji i od dwóch na Litwie. Jak zapewnia dostawca, jest to rozwiązanie optymalne – niskokosztowe, a przy tym rozwojowe, bo umożliwia uruchomienie sprzedaży do krajów sąsiednich (co sprawdziło się w krajach bałtyckich).

– Wejście na Węgry jest kolejnym etapem w budowaniu naszej pozycji w regionie, który odznacza się dużym, niewykorzystanym jeszcze w pełni potencjałem biznesowym w obszarze dystrybucji IT. Na tle konkurentów wyróżnia nas niezwykle szeroka oferta produktowa, wysoka wartość dodana w postaci oferowanych usług, oraz doskonale rozwinięte, autorskie systemy e-commerce, wspierające każdy aspekt obsługi klienta. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej przewadze w przeciągu kilku miesięcy staniemy się znaczącym graczem na Węgrzech –
powiedział Wojciech Łastowiecki, wiceprezes zarządu ABC Daty.

ABC Data Hungary zapewnia obsługę partnerów w języku węgierskim oraz dostarcza platformę sprzedażową InterLink, a także działające na jej bazie systemy B2B i B2C umożliwiające partnerom internetową obsługę swoich klientów w lokalnej wersji językowej. Towar jest dostarczany z dwóch magazynów w Polsce, w większości przypadków następnego dnia roboczego.

– Węgierski rynek IT dobrze wpisuje się w specyfikę regionu, który obsługuje grupa ABC Data. Tak jak i w innych krajach, podstawowym kanałem sprzedaży są rozwiązania e-commerce – w tym obszarze z pewnością wykażemy się przewagą –
powiedział Viktor Hegedüs, Dyrektor Zarządzający ABC Data Hungary. Na początek przyszłego roku firma zaplanowała roadshow dla węgierskich klientów.