Nowy magazyn będzie obsługiwać zarówno rynek węgierski, jak i kraje południowej Europy. Pozwoli na przyspieszenie rozwoju zwłaszcza na lokalnym rynku, jak i w regionie, co jest strategicznym celem ABC Daty. Tak jak w przypadku już działających centrów logistycznych dystrybutora (w Warszawie, Sosnowcu i Bukareszcie) powierzchnia magazynowa w Budapeszcie będzie wynajmowana. W zależności od potrzeb broadliner będzie płacił tylko za tę część magazynu, która będzie rzeczywiście wykorzystywana.

W związku z dalszą ekspansją na Bałkanach ABC Data powiększa także swój rumuński hub logistyczny. W tym roku dystrybutor odnotował w regionie spore wzrosty. W I kw. br. ABC Data zwiększyła sprzedaż na Węgrzech o 36 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. W 2015 r. awansowała na 8 pozycję wśród dystrybutorów IT w tym kraju, z 20 lokaty jaką zajmowała w 2014 r. W 2018 r. celem ABC Daty jest osiągnięcie pozycji dystrybutora nr 3 na Węgrzech.

Z kolei w Rumunii ABC Data zwiększyła sprzedaż o 82 proc. w I kw. 2016 r. wobec I kw. 2015 r. (dystrybutor nie ujawnia kwot). W 2015 r. awansowała na 3 miejsce wśród dystrybutorów IT z 14 miejsca w 2014 r. W roku 2018 r.  ABC Data chce być numerem 2 w tym kraju.