Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę iSource od decyzji dyrektora warszawskiej Izby Administracji Skarbowej z listopada ub.r., która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji dotyczącą 11,6 mln zł VAT. Kontrolerzy zakwestionowali rozliczenia spółki za I poł. 2013 r.

ABC Data i iSource informowały w ub.r., że decyzja organów skarbowych nie ma uzasadnienia w stanie faktycznym. Dystrybutor Apple'a ma zdecydować o wniesieniu ewentualnej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku WSA.

W razie złożenia skargi do NSA iSource nie będzie musiał z własnych środków płacić kwoty wskazanej w decyzji, ani też odsetek (w sumie ponad 17 mln zł). W grudniu ub.r. mazowiecka skarbówka przyjęła zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej i wstrzymała wykonanie decyzji do 29 października br.

ABC Data SA zostanie wkrótce przejęta przez Also. Przedmiotem transakcji są także udziały w spółkach zależnych, w tym iSource. Właściciela zmieni również ABC Data Marketing. Zawarcie umów sprzedaży zaplanowano na 1 lipca br.