Zgodnie z umową objęcie kontrolnego pakietu akcji ma nastąpić najpóźniej 31 marca 2017 r. S4E będzie prowadzić działalność w ramach grupy kapitałowej ABC Data, jednak pozostanie osobną spółką. Łączna kwota transakcji jest uzależniona od realizacji celów biznesowych i wyniesie od 19,8 mln zł do 25,4 mln zł. Sprzedający to małżeństwo Bartosz Stebnicki i Joanna Gawąd-Stebnicka oraz grupa akcjonariuszy, którzy osobnymi umowami zobowiązali się do zbycia swoich akcji. Do zakupu pakietu kontrolnego ABC Data powoła spółkę celową (SPV). Reszta akcji S4E pozostanie w rękach pozostałych akcjonariuszy. Na transakcję musi zgodzić się UOKiK.

–  W związku z tą transakcją zakładamy istotne zwiększanie przychodów ze sprzedaży usług z wartością dodaną, nawet do 1,5 mld zł w 2018 r. Jestem przekonana, że przejęcie S4E pozytywnie wpłynie też na zwiększanie naszego udziału w krajowym rynku dystrybucji IT – informuje Ilona Weiss, prezes ABC Daty.

Według spółki na decyzję o przejęciu S4E wpłynął m.in. ogromny w ocenie ABC Daty potencjał rozwoju obszaru usług z wartością dodaną. W wyniku przejęcia spółka zamierza zbudować komplementarne i najszersze portfolio produktów i usług z obszaru VAD w Polsce i regionie CEE. Zgodnie ze strategią na lata 2016-2018 ABC Data rozwija portfolio specjalistycznych usług z wartością dodaną.  

– Przejęcie spółki S4E przyspieszy dynamiczny rozwój zarówno obszaru działalności dotyczących usług z wartością dodaną, jak i całej grupy – ocenia Ilona Weiss.

S4E dostarcza rozwiązania informatyczne do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw. Poza dystrybucją urządzeń i oprogramowania firma oferuje również szeroki wachlarz usług marketingowych, sprzedażowych, logistycznych i szkoleniowych.  

– Pozyskanie tak silnego inwestora strategicznego jak ABC Data daje możliwość wymiany know-how i pozwoli nam realizować nasze cele biznesowe z jeszcze większą intensywnością. Jestem przekonany, że mogąc czerpać z doświadczeń i sieci dystrybucyjnej ABC Data istotnie zwiększymy skalę działania w sektorze produktów i usług VAD. Zbudujemy najbardziej komplementarną i skalowalną na rynku ofertę w tym obszarze – mówi Paweł Piętka, prezes S4E.

W roku obrotowym 2015 S4E uzyskała 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 3,1 mln zł zysku netto. Wyniki S4E będą uwzględniane w wynikach skonsolidowanych grupy ABC Data od momentu objęcia kontrolnego pakietu akcji.

Według S4E badanie due diligence spółki przez doradców ABC Daty zakończyło się 13 lipca br. Krakowska spółka powzięła wówczas informację o rozważaniu przez ABC Datę przejęcia S4E i prowadzeniu w tym kierunku negocjacji z akcjonariuszami VAD-a.