W dniu 12 lutego ABC Data SA otrzymała od Investment Gear 2 ofertę zakupu 100 proc. udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze. Proponowana cena to 150 tys. zł. ABC Data SA i inwestor zobowiązali się do zawarcia z czeską spółką umowy subpartycypacji, która określi warunki spłaty przez ABC Data s.r.o. wymagalnych wierzytelności wobec ABC Data SA.

Zarząd polskiego dystrybutora obecnie analizuje ofertę. Trwa także weryfikacja wyceny ABC Data s.r.o.

Według szacunków zarządu transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data SA oraz skonsolidowany wynik grupy za 2018 r., w wysokości odpowiednio ok. 14,8 mln zł oraz ok. 17,3 mln zł, co wynika z konieczności ewentualnych odpisów. Są to dane szacunkowe, mogą ulec zmianie.

Investment Gear 2 to spółka zarejestrowana w grudniu 2018 r., kontrolowana przez Łukasza Orłowskiego, powiązanego ze spółkami inwestycyjnymi, m.in. holdingiem AAW i spółkami OLH.

Czeska firma z grupy ABC Data w minionych kwartałach znalazła się pod lupą tamtejszych organów podatkowych. W styczniu br. skarbówka wydała decyzję wobec ABC Data s.r.o. dotyczącą VAT za sierpień 2014 r. na sumę ok. 5,5 mln zł. Jej zarząd odwołał się do II instancji.

Ostatnio informowano o rozpoczęciu kontroli w czeskiej spółce obejmującej VAT za styczeń i luty 2016 r.