Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, reprezentujące OFE PZU Złota Jesień poinformowało, że wycofało pozew przeciwko ABC Dacie. Oświadczenie w tej sprawie 11 marca br. otrzymał zarząd spółki. Towarzystwo jest mniejszościowym udziałowcem ABC Daty. Domagało się uchylenia uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 6 lutego br., które wyraziło zgodę na sprzedaż ABC Daty (OFE głosowało wówczas przeciw). Warszawski sąd okręgowy zabezpieczając roszczenie na wniosek OFE PZU wstrzymał wykonanie uchwały dotyczącej sprzedaży ABC Daty do czasu zakończenia postępowania. Postanowienie w tej sprawie ABC Data otrzymała 7 marca br. PTU PZU poinformowało, że cofając pozew o uchylenie tej uchwały złożyło również w sądzie wniosek o wycofanie zabezpieczenia.

ABC Data informuje ponadto, że powództwo w sprawie uchylenia uchwały o sprzedaży spółki, o którym PZU pisze, że je wycofuje, do 11 marca nie wpłynęło do spółki.

Ewentualne postępowanie sądowe mogłoby skomplikować proces zmian właścicielskich w ABC Dacie, uzgodnionych w umowie ramowej z grudnia ub.r. Obecnie trwa wezwanie na akcje spółki. Celem jest przejęcie papierów od mniejszościowych udziałowców (ponad 37 proc.) przez MCI i Roseville Investments (spółka kontrolowana przez Also). W razie powodzenia wezwania i osiągnięcia w sumie 90 proc. udziałów, możliwy jest przymusowy wykup reszty papierów. OFE PZU "Złota Jesień" posiada 7,71 proc. akcji ABC Daty. Zgoda na sprzedaż tego pakietu ma duże znaczenie dla powodzenia wezwania.

W minionym tygodniu oferta w wezwaniu została podbita ze 1,30 zł za akcję ABC Daty do 1,44 zł. Zapisy kończą się 18 marca. Rozliczenie transakcji nastąpi 26 marca br.