Jak poinformowała ABC Data w raporcie giełdowym, od 18 listopada dzienny limit skupu akcji własnych podniesiono powyżej 25 proc. średniego dziennego wolumenu obrotu (jest ustalany na podstawie wielkości obrotu akcjami spółki w ciągu 20 dni poprzedzających dzień nabycia). Według ABC Daty powodem takiej decyzji jest niski poziom obrotu papierami spółki na warszawskiej GPW. Spółka zapewnia, że w ramach skupu nie przekroczy 50 proc. średniego dziennego wolumenu 

Skup akcji własnych ABC Data rozpoczęła w czerwcu br. Ma on potrwać najwyżej do 30 marca 2015 r. Na ten cel przeznaczono maksymalnie 20 mln zł.