W 2014 r. ABC Data wypracowała 5,573 mld zł przychodów, EBITDA wyniosła 63 mln zł, a zysk netto 33 mln zł. Zysk netto skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych zamknął się w kwocie 49,8 mln zł wobec 58 mln zł w 2013 r. (-14 proc). Skorygowana EBIDTA (79,2 mln zł) była niższa o 5 proc. niż w 2013 r. Szefowa firmy pozytywnie ocenia bilans minionego roku. – Jesteśmy na stałej ścieżce wzrostu. Rozwijamy się na wielu obszarach i wielu rynkach  – zapewniła Ilona Weiss podczas prezentacji wyników.

Prezes ABC Daty wskazała, że dobrą kondycję spółki potwierdzają ubiegłoroczne wyniki. M.in. wzrost przychodów (+16 proc.) znacznie przewyższył dynamikę rynku dystrybucji. W Polsce sprzedaż ABC Daty również przekroczyła średnią dla rynku (o 9 proc., do kwoty 2,884 mld zł). Eksport zwiększył się 48 proc. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył silny wzrost przepływów finansowych z działalności operacyjnej przekraczający 300 proc. Rentowność brutto na sprzedaży była wyższa niż w 2013 r. (4,8 proc. wobec 4,7 proc.). Znacznie spadło zadłużenie grupy – ze 124 mln zł do 46,7 mln zł, co obecnie przekłada się na wysokie limity kredytowe do wykorzystania. Bieżące zadłużenie spółki zmniejszyło się o ok. 30 proc. Cykl konwersji gotówki skrócił się z 29,2 dnia w 2013 r. do 26,8 dnia. 

– Zadłużenie grupy zostało poprawione trwale – stwierdziła szefowa ABC Daty. Zapewniła, że w wyniku kontroli organy skarbowe nie zakwestionowały żadnej transakcji, w wyniku których należny był zwrot VAT. Ostatnio spółka uzyskała 58 mln zł VAT-u. Zarząd zapowiedział, że zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 44,3 mln zł.

 

Lżejsza ABC Data

Na spadek EBIDTA miała wpływ wycena kapitału obrotowego, przede wszystkim zapasów oraz wyższe od zakładanych koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, które zwiększyły się o 35 proc. Z tego względu spółka zdecydowała o podjęciu działań optymalizacyjnych, które – jak zaznaczyła Ilona Weiss – przeprowadzono na różnych poziomach działalności grupy. W rezultacie, jak zapewniła, spadły koszty operacyjne, a grupa działa sprawniej, zarówno w Polsce jak i za granicą.

– Procesy decyzyjne są krótsze, organizacja jest bardziej elastyczna. Efekty widać wyraźnie w marży – podkreśliła Ilona Weiss. Według niej restrukturyzacja już się zakończyła. W ramach zmian z grupy odeszło kilkadziesiąt osób. Według prezes pozytywne rezultaty optymalizacji będą widoczne także w kolejnych kwartałach. Na razie spółka nie podaje prognozy finansowej na 2015 r. Możliwe, że zostanie ona upubliczniona w II kw. br.

ABC Data poinformowała, że dzięki przejęciu iSource’a ma największy udział w dystrybucji Apple’a w Polsce, a akwizycja miała duży wpływ na wyniki. Współpraca z amerykańskim gigantem została przedłużona na kolejne 2 lata. Broadliner rozszerzył kontrakt z Dellem na rynek rumuński, a z Ricoh – na węgierski. ABC Data nadal zamierza prowadzić sprzedaż na rynku niemieckim. 

– Zmieniliśmy model biznesowy. Obecnie większość operacji  jest dokonywana z Polski – poinformowała Ilona Weiss. W 2015 r. ABC Data zakłada wzrost w Niemczech. Według prezes przychody grupy w tym kraju to nie są małe liczby, nie podała jednak kwot.

Obecnie ABC Data jest bezpośrednio obecna w 9 krajach, a eksportuje do 43.

 

Wzrost na komórkach

W 2014 r. ABC Data 31 proc. przychodów, czyli ponad 1,7 mld zł, wypracowała na sprzedaży telefonów komórkowych. To najważniejsza grupa produktowa w bilansie – sprzedaż telefonów była wyższa niż np. komputerów (18 proc. udziału w przychodach ogółem) czy komponentów (14 proc.). W porównaniu z 2013 r. obroty na komórkach powiększyły się o ok. 570 mln zł. Spółka uważa ten segment za perspektywiczny i liczy na dalsze wzrosty w kolejnych kwartałach. Koncentruje się smartfonach, które generują wyższe marże niż zwykłe telefony. Zdaniem Juliusza Niemotko wprowadzenie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w handlu m.in. komórkami nie zahamuje wzrostowego trendu w tym segmencie w biznesie spółki. Spodziewa się on natomiast spadku w przypadku tabletów, zjawisko nasycania się rynku było widoczne już w końcu ub.r. Udział tabletów w sprzedaży ABC Daty spadł z 6 proc. w 2013 r. do 3 proc. w 2014 r.

 

Co będzie rozwijane

Jednym z obszarów, w który inwestuje ABC Data jest gaming. W ub.r. udział tej kategorii w przychodach broadlinera zwiększył się 3-krotnie, do 3,8 proc., czyli ponad 210 mln zł. Spółka przewiduje dalsze dynamiczne wzrosty. Poinformowała o zacieśnieniu współpracy z Activision. Przygotowała lokalizację gry Call of Duty: Avdanced Warfare. Poszerzono kontrakt z Electronic Arts.

Innym biznesem, na który stawia ABC Data jest druk 3D. Juliusz Niemotko uważa, że rynek związany z tą technologią znacznie zwiększy się w kolejnych latach, w związku z tym dystrybutor buduje kompetencje w tym obszarze i tworzy bazę wyspecjalizowanych resellerów. Wiceszef spółki przyznał, że na razie ABC Data nie zarabia na 3D, natomiast liczy na to, że będzie bardzo mocnym graczem na tym rynku, gdy stanie się on większy i dochodowy. – W tym roku jeszcze nie będzie zysków. To jest inwestycja – wyjaśnił Juliusz Niemotko.

Znacznie wzrosły usługi z wartością dodaną, m.in. doradztwo inżynierskie. Dystrybutor będzie rozwijał także usługi wynajmu druku, gdzie również notuje bardzo duże wzrosty. – Co miesiąc mamy kilkudziesięciu nowych klientów – twierdzi Juliusz Niemotko. Według niego coraz więcej firm preferuje outsourcing, stąd taka dynamika. 

ABC Data sprzedaje także… drony. Jak zaznaczył wiceszef spółki, nie jest to zupełnie nowy biznes. Dystrybutor oferuje drony przemysłowe w cenie kilkudziesięciu tys. zł. Juliusz Niemotko zapewnił, że spółka ma z nich „całkiem dobre” przychody, spodziewa się rozwoju tego segmentu.

Dystrybutor w trzech regionach ma magazyny o całkowitej powierzchni ponad 40 tys. m kw. Spółka nie zamierza budować własnych magazynów, będzie wynajmować, co według Ilony Weiss zapewnia elastyczność biznesu.

Na II kw. br. ABC Data zapowiedziała ogłoszenie nowej strategii. Istotną rolę odegra w niej bliska współpraca z producentami, ekspansja na rynkach zagranicznych, przejęcia, rozwój portfolio produktów i usług, rozwój e-commerce. Spółka deklaruje, że jej celem jest pozycja lidera w Polsce i regionie CEE.