ABC Data przejęła 81,3 proc. akcji S4E, zgodnie z umową zawartą w sierpniu br. Tym samym wyniki finansowe VAD-a będą uwzględniane w skonsolidowanym bilansie grupy. 

W dniu 15 listopada rozliczono częściową zapłatę za przejęte udziały w wysokości 20,8 mln zł. Ostateczna cena zależy od realizacji celów biznesowych S4E i zostanie ustalona najpóźniej do 30 czerwca 2018 r. Według sierpniowego kontraktu łączna kwota transakcji wyniesie od 19,8 mln zł do 25,4 mln zł.

Dzięki przejęciu ABC Data oczekuje znacznego wzrostu przychodów w dystrybucji z wartością dodaną i efektu synergii. W sierpniu prezes Ilona Weiss oceniała wartość sprzedaży VAD grupy nawet na 1,5 mld zł w 2018 r.

W 2015 r. S4E uzyskało 225,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,1 mln zł zysku netto. W trzech kwartałach 2016 r. przychody spółki wyniosły 109,21 mln zł, a zysk netto 646 tys. zł. 

– W dystrybucji VAD panuje duża sezonowość. Większą część naszych obrotów i zysku realizujemy w czwartym kwartale – komentuje prezes S4E, Paweł Piętka. Jego zdaniem wsparcie broadlinera ułatwi spółce start w największych przetargach i wypracowywanie lepszych wyników.

– Projekty będziemy realizować w oparciu o rozwiązania obsługiwanych przez siebie producentów, a także wybrany sprzęt z oferty ABC Data. Z kolei broadliner zapewni nam wsparcie przy realizowanych inicjatywach, będzie odpowiadać za logistykę i magazynowanie. Pomoże także istotnie zwiększyć skalę działania – dodaje szef VAD-a. 

S4E pozostanie niezależnym podmiotem w ramach grupy ABC Data, podobnie jak wcześniej iSource. 

– Zintegrowanie działań broadlinera ze sposobem pracy dystrybutora VAD to trudne zadanie, jednak możliwe do realizacji w sposób korzystny dla obu stron. Ustalając warunki transakcji zdecydowaliśmy, że w przypadku naszych firm optymalnym rozwiązaniem będzie zachowanie przez S4E odrębności – wyjaśnia Ilona Weiss.