Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ABC Data przegłosowało 6 lutego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie przedsiębiorstwa. Tym samym został spełniony jeden w warunków realizacji transakcji, wstępnie uzgodnionej w umowie ramowej z 21 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą zbycie ABC Daty nastąpi na rzecz spółki Roseville Investments, która jest jednym z sygnatariuszy umowy ramowej.

Zgromadzenie upoważniło radę nadzorczą m.in. do ustalenia ceny sprzedaży, a zarząd do określenia szczegółowych warunków transakcji i precyzyjnego określenia składników materialnych niematerialnych przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Roseville.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 69,51 proc. akcji ABC Daty (ponad 87 mln). Z tego znaczna większość była "za" (ponad 77,4 mln). "Przeciw" było ponad 9,6 mln akcji. Brak akceptacji wyraził OFE PZU "Złota Jesień".

Zgodnie z kolejnymi uchwałami, ABC Data wraz z zawarciem umowy sprzedaży na rzecz Roseville Investments zmieni nazwę na Vicis New Investments SA. Zmieni się również przedmiot działalności spółki.