W I poł. br. ABC Data zanotowała 2,224 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (-5,2 proc. rok do roku), EBITDA wyniosła 18,5 mln zł (-52 proc.), zysk netto – 10,2 mln zł (-62 proc.) Spółka wypracowała marżę brutto na poziomie 5,1 proc. (rok wcześniej 5,5 proc.), zaś dług netto na koniec I półrocza 2016 r. wyniósł 95,6 mln zł (wobec 71,6 mln zł – wartość oczyszczona z jednorazowego czynnika – zwrotu VAT w ub.r.).

 W II kw. 2016 r. skonsolidowane przychody ABC Daty ze sprzedaży wyniosły 1,188 mld zł i były o 189 mln zł, czyli o 19 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Walnie przyczynił się do tego wyjątkowo wysoki, biorąc pod uwagę słabość popytu na lokalnym rynku, wzrost sprzedaży w Polsce – o 20 proc. w I poł. br. wobec I poł. ub.r. Według ABC Daty udział w takim wyniku miały m.in. wyższe przychody w spółce zależnej iSource.

W II kw. 2016 r. przychody grupy ze sprzedaży w Polsce osiągnęły wartość 782,6 mln zł wobec 550,6 mln zł w II kw. 2015 r. Dla całego I półrocza wartości te wyniosły odpowiednio 1,401 mld zł wobec 1,164 mld zł.

Jak podała ABC Data, powołując się na dane Contextu, w czerwcu br. należało do niej 23 proc. rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce wobec 21 proc. w I kw. br. Zgodnie ze strategią grupy, celem jest udział na poziomie 24,5 proc. w 2018 r. 

 

Góra notebooków obniżyła marże

Prezes Ilona Weiss zapewnia, że ABC Data bardzo dobrze sobie radzi na trudnym i zmiennym rynku. Wskazuje na konsekwentną realizację inicjatyw strategicznych zgodnie z założeniami na lata 2016 – 2018, w toku są inwestycje w przyszły rozwój, co z kolei wpłynęło na koszty, jak dywersyfikacja regionalna oraz rozbudowa kompetencji i oferty. Zauważa, że w I poł. 2015 r. nie obowiązywał jeszcze odwrócony VAT na smartfony, laptopy, tablety i konsole, stąd spora różnica w porównaniu z wynikami z br.

– Uzyskane wyniki są niższe od tych sprzed roku, jednak są one zgodne z naszymi założeniami – komentuje prezes ABC Daty – Przewidzieliśmy tę sytuację z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwoliło nam dostosować do niej naszą strategię. Ponadto duży nacisk położyliśmy na rozwój w obszarze VAD – dodaje.

– Nasza marża w I poł. br. jest wyższa niż Tech Daty w ujęciu globalnym, a niższa, niż Ingram Micro. To pokazuje, jaka jest sytuacja w dystrybucji IT na świecie – zauważa Ilona Weiss.

 

Na marże w I poł br. miały wpływ według zarządu duże zapasy notebooków w dystrybucji i retailu, które teraz są zmniejszane. Jak wyjaśniano jest to związane z tym, że w końcu ub.r. i na początku br. vendorzy wprowadzili na rynek dużo sprzętu, a sprzedaż nie nadążała za dostawami. 

– Gdy góra notebooków się rozładuje, nasza marża wróci na wyższy poziom – twierdzi wiceprezes Juliusz Niemotko. Zauważa, że nawet w tych warunkach wzrost sprzedaży sprzętu IT w ABC Dacie w ujęciu wartościowym wyniósł 2 proc. rok do roku w I poł. br. 

Sprzęt IT miał największy udział w przychodach ABC Daty w I poł. br. (39,3 proc.). Z kolei obroty na smartfonach spadły o 45 proc. rok do roku, co jest związane z wprowadzeniem odwróconego VAT-u od 1 lipca 2015 r. Wśród wyraźnie rosnących kategorii znalazł się natomiast sprzęt sieciowy oraz nowe technologie mobilne, czyli m.in. wyposażenie inteligentnego domu oraz wearables.

Jak wyjaśnia spółka, wzrost udziału w rynku w kraju i regionie wiązał się z koniecznością inwestycji, przez co wzrosły koszty. Wśród czynników, które wpłynęły na wyższe koszty SG&A (+14 proc. r/r), szefowa spółki wymieniła m.in. bonusy i programy motywacyjne dla zespołu sprzedażowego (ponieważ rynek jest trudny, koszty w tym obszarze rosną), rozbudowę kadr i zespołów w regionie w związku z dynamicznym rozwojem, inwestycje w platformy sprzedażowe, koszty logistyki.

Zgodnie ze strategią biznesową ABC Data w I półroczu 2016 roku koncentrowała się na dywersyfikacji regionalnej, poszerzaniu portfolio w obszarach chmury i Internetu rzeczy, a także systematycznym zwiększaniu udziałów w rynku dystrybucji z wartością dodaną.

 

S4E: „ogromne pole do wzrostu”

Kilka dni temu ABC Data podpisała umowę inwestycyjną, która przewiduje nabycie kontrolnego pakietu ponad 80 proc. akcji S4E. Dzięki zakupowi wartość skonsolidowanych przychodów grupy w obszarze dystrybucji z wartością dodaną ma wzrosnąć nawet do 1,5 mld zł w 2018 r. Obecnie ABC Data nie ujawnia kwot przychodów swojego działu Value+, natomiast S4E w roku obrotowym 2015 wypracował 225,5 mln zł przychodów i 3,1 mln zł zysku netto, a w I poł. 2016 r. – odpowiednio 75 mln zł i 0,4 mln zł (niższe obroty to skutek tegorocznego paraliżu na rynku przetargów).  

Wyniki S4E będę uwzględniane w skonsolidowanych wynikach ABC Data dopiero, gdy spółka obejmie kontrolny pakiet akcji tej firmy. Zarząd przewiduje, że transakcja zostanie zamknięta w ciągu 2-3 miesięcy, nie później niż 31 marca 2017 r. Przejęcie wymaga pozytywnej decyzji UOKiK. Po finalizacji akwizycji S4E pozostanie odrębną spółką.

 

Prezes Ilona Weiss przekonuje o obustronnych korzyściach z wejścia S4E do grupy ABC Data. 

– To milowy krok w rozwoju S4E – ocenia szefowa grupy. Przewiduje dynamiczny rozwój obszaru dystrybucji z wartością dodaną dzięki efektom synergii z S4E i korzyściom kompetencyjnym dla ABC Daty. Dzięki rozwojowi VAD grupa liczy na wzrost marż.

– Będziemy w stanie dostarczać projekty w największej skali w Polsce. Nie będzie ograniczeń ani po stronie kompetencyjnej, ani zasobów. Widzimy ogromne pole do wzrostu – podkreśla wiceprezes Juliusz Niemotko.

Zarząd ABC Daty liczy m.in. na korzyści dzięki połączeniu w jednej grupie oferty dystrybucyjnej Della i EMC, w związku z bliską fuzją tych firm.  

– Jesteśmy największym dystrybutorem Della w Polsce, a S4E – największym dystrybutorem EMC. Będziemy mieli największe kompetencje w sprzedaży połączonej oferty – przekonuje wiceprezes. 

S4E jest ponadto dystrybutorem rozwiązań Huawei, a ABC Data – Cisco. Obie korporacje ostro rywalizują ze sobą na rynku enterprise. Juliusz Niemotko podkreśla, że dystrybucja Cisco pozostanie w ABC Dacie, więc oba biznesy dystrybucyjne (Cisco i Huawei) zachowają odrębność w ramach grupy, nie będzie przepływu informacji między nimi, zespoły dedykowane tym dwóm vendorom będą pracować w różnych lokalizacjach.

Szefowa grupy nie wyklucza kolejnych przejęć. – Osiągnięcie 1 mld zł kapitalizacji wymaga od nas dużego wysiłku, dotyczy zarówno rozwoju organicznego jak i ewentualnych akwizycji – zauważa prezes. Nie podaje jednak szczegółów.  

 

„Jesteśmy firmą międzynarodową”

Spółka poinformowała, że kontroluje 6 proc. rynku dystrybucji IT w regionie CEE. 

– Zaczynamy być traktowani jak międzynarodowy gracz przez globalnych vendorów. ABC Data jest już firmą międzynarodową – zapewnia prezes Ilona Weiss. W I kw. br. powołano w grupie strukturę do zarządzania regionem.

W I półroczu tego roku spółka o ponad 300 proc. zwiększyła sprzedaż na Węgrzech, o 79 proc. – w Rumunii oraz o 20 proc. na Litwie. 

 

– Dużą wagę przykładamy do kwestii dywersyfikacji regionalnej, która zapewnia nam bardzo atrakcyjne, chłonne rynki zbytu – wyjaśnia Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Daty. – Jako jedyny dystrybutor w tej części Europy działamy bezpośrednio w ośmiu krajach Europy. Doceniają to wiodący vendorzy, gdyż mają w nas partnera, z którym mogą efektywnie współpracować nie w jednym czy dwóch krajach, a w całym regionie – zapewnia wiceprezes.

ABC Data poinformowała, że w podpisała I półroczu 2016 r. szereg znaczących kontraktów na dystrybucję produktów wiodących vendorów w różnych krajach regionu CEE. Obecnie ma w portfolio ponad 220 tys. produktów. 

– Lwią część transakcji realizujemy drogą elektroniczną, tak rozbudowana oferta wymaga odpowiednich narzędzi e-commerce – mówi Juliusz Niemotko.

Spółka pracuje nad stworzeniem „lekkiej” wersji InterLinka, przeznaczonej wyłącznie do dystrybucji produktów niezwiązanych z IT. Nowa wersja ma ułatwić korzystanie z Interlinka zwłaszcza klientom, którzy dotąd nie współpracowali z ABC Datą.  

 

Chmura ABC Daty coraz bliżej

Grupa pracuje także nad budową platform mobilnych. Zapewnia, że w zaawansowanej fazie są również przygotowania do uruchomienia platformy sprzedaży usług w chmurze – CloudLink. Ma ona ruszyć za 2-3 miesiące. Będzie to swego rodzaju e-sklep „white label”. Umożliwi resellerom oferowanie swoim klientom usług chmurowych i ich fakturowanie, np. kupowanie przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej serwerów, czy korzystanie z pakietów biurowych. Na dzień dzisiejszy ABC Data pozyskała już do swojej chmurowej platformy kilkunastu vendorów, trwają rozmowy z kolejnymi. – Chcemy mieć na starcie szeroką ofertę – deklaruje Juliusz Niemotko.

Dystrybutor modernizuje także platformę sprzedażową dla resellerów B2C (ResellerWeb). Obecnie trwa integracja silnika tej platformy.

 

Ubezpieczyciele nie zmniejszyli limitów

Według sprawozdania finansowego ABC Daty w październiku 2014 r. warszawski urząd skarbowy wszczął wobec spółki postępowanie podatkowe dotyczące VAT za wrzesień 2012 r., a we wrześniu 2014 r. z upoważnienia warszawskiego UKS rozpoczęto postępowanie kontrolne dotyczące rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania VAT za II kw. 2014 r. Postępowania są cały czas w toku. Prezes Ilona Weiss poinformowała, że nie dzieje się nic niepokojącego, dynamika tych spraw nie jest duża, opisany stan nie zmienia się od miesięcy, spółka już odpowiedziała na zapytania skarbówki. Spółka zapewnia, że ma rygorystyczne procedury kontroli dostawców, w celu minimalizacji ryzyka nieprawidłowości w rozliczeniach, w związku z tym prawdopodobieństwo niekorzystnego wyniku kontroli jest niskie.

Prezes Ilona Weiss poinformowała także, że nie doszło do redukcji limitów ubezpieczeniowych dla spółki w związku z aktualną sytuacją na rynku dystrybucji IT. Również współpraca z bankami przebiega tak jak dotychczas. – Nie mamy sygnałów, by miało się to zmienić – zaznaczyła szefowa grupy. Przyznała natomiast, że spółka dostaje więcej zapytań od instytucji finansowych w związku ze wzrostem ryzyka w całej branży.

Ilona Weiss przekonuje, że ABC Data ma bardzo dobry wskaźnik długu netto do EBIDTA (1,96), co daje przestrzeń do dialogu z bankami na temat dalszego finansowania grupy.