Warszawska IAS utrzymała w mocy decyzję mazowieckiego UCS dotyczącą zobowiązania iSource – spółki zależnej ABC Daty. Za okres od stycznia do czerwca 2013 r. skarbówka oczekuje 11,6 mln zł VAT. Wraz z odsetkami na dzień 16 listopada br. jest to kwota 15,2 mln zł. ABC Data oraz iSource podtrzymują swoje stanowisko, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. iSource zaskarży ją do WSA.

Decyzja pierwszej instancji została wydana 1 sierpnia br. Jest wynikiem kontroli obejmującej prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT w iSource za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Kontrola rozpoczęła się w lipcu 2016 r. Za II półrocze 2013 skarbówka nie stwierdziła nieprawidłowości.

Spółka odwołała się od decyzji UCS 28 sierpnia br. Ponadto, jak informuje ABC Data, wszczęte zostało śledztwo w sprawie o oszustwo (art. 286 kk), w ramach którego iSource jest stroną postępowania i korzysta z uprawnień pokrzywdzonego.

Na wypadek negatywnego rozstrzygnięcia sprawy przez WSA, ABC Data zawarła wstępne porozumienie z akcjonariuszami – spółką MCI Venture Projects oraz z prezes Iloną Weiss, które przewiduje przygotowanie 15,2 mln zł pożyczki przez MCI VP i prezes spółki na pokrycie ewentualnego zobowiązania podatkowego.

Ponadto iSource uzyskał gwarancję bankową w wysokości 15,2 mln zł, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania potencjalnych zobowiązań z tytułu decyzji UCS. W dniu 16 listopada br. spółka wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania z tej decyzji. Dzięki zabezpieczeniu do momentu rozpatrzenia skargi przez WSA, iSource nie musi płacić skarbówce z własnych środków.

ABC Data przypomina, że w 2014 r. iSource zawarł oficjalny kontrakt z Apple Distribution International. Od tego czasu powyżej 99 proc. obrotów iSource pochodzi bezpośrednio z umowy z Apple'm. Spółka zapewnia, że w związku z tym nie ma ryzyka zakwestionowania rozliczeń VAT za dalsze okresy. Opiera się przy tym o własną analizę i doradcy podatkowego.

 

W III kw. 2018 grupa ABC Data wypracowała 1,094 mld zł przychodów ze sprzedaży, a łącznie  w trzech kwartałach 2018 r. przychody wyniosły 3,088 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży w kw. I-III br. wyniósł 167,6 mln zł (-2 proc. r/r), a w III kw. br. – 61 mln zł (-1 proc. r/r).

Zysk EBITDA w III kw. br. wyniósł 11 mln zł (-29 proc. r/r), a na jego poziom wpłynęły wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty transportu. Po 3 kwartałach 2018 r. zysk EBITDA wyniósł 13,1 mln zł (-58 proc. r/r), na jego poziom, jak wyjaśnia spółka, znaczący wpływ miało zdarzenie jednorazowe – korekta deklaracji VAT za II kw. 2014 r. (-6 mln zł), a także wyraźnie negatywny wpływ różnic kursowych. Bez uwzględnienia tych czynników EBITDA wyniosłoby po 3 kwartałach 21,4 mln zł – informuje ABC Data.

Spółka wyjaśnia, że zyski grupy w br. są pod presją rosnących kosztów pracy, zarówno w Polsce, jak i regionie CEE oraz wyższych  kosztów transportu. Dług netto na koniec III kw. 2018 r. spadł do 98,9 mln zł. To o 10,5 mln zł mniej w porównaniu do stanu na koniec III kw. 2017 r.