Grupa AB w roku finansowym 2020/2021 zanotowała 13,1 mld zł przychodów (+28 proc. rdr), co przełożyło się na porównywalny procentowo wzrost zysku brutto na sprzedaży do blisko 473 mln zł.

Wynik EBITDA wzrósł o 64 proc. rdr, do 183 mln zł, a zysk netto o ponad 86 proc. rdr, do 124 mln zł.

W II kw. 2021 r. (IV kw. roku finansowego 2020/2021) Grupa AB zanotowała blisko 3 mld zł przychodów i 26 mln zł zysku netto, kontynuując wzrosty w dwucyfrowym tempie.

Wybrane wyniki finansowe grupy AB

Rentowność grupy AB w roku 2020/2021 na poziomie zysku netto wyniosła 0,95 proc. Rentowność kapitałów własnych (ROE): 12,5 proc., rentowność aktywów (ROA): 4,6 proc.

Źródło: sprawozdanie finansowe Grupy AB

Blisko 8 mld zł jednostkowej sprzedaży wrocławskiej spółki

Jednostkowo w roku finansowym spółka AB SA osiągnęła 7,88 mld zł sprzedaży wobec 5,7 mld zł rok wcześniej, oraz 65 mln zł zysku netto wobec 35,7 mln zł.

Źródło: sprawozdanie finansowe Grupy AB

Zysk wyższy w Czechach niż w Polsce

Zysk przed opodatkowaniem w roku 2020/2021 okazał się nieco wyższy w Czechach (76,4 mln zł) niż na polskim rynku (73,1 mln zł), gdzie sprzedaż grupy AB była największa, czyli u naszych południowych sąsiadów rentowność jest wyraźnie wyższa. Słowacja dorzuciła do zysku 1,5 mln zł (w sumie zysk przed opodatkowaniem grupy: 151,1 mln zł).

Spadek na notebookach na polskim rynku, desktopy mocno w górę

W II kw. 2021 r. spadła sprzedaż notebooków na polskim rynku – według Contextu – o 5 proc. rok do roku.

Spadek nastąpił głównie w czerwcu, gdy zrobiło się cieplej, ale ta ujemna tendencja się odwraca. Po słabym lipcu w sierpniu nastąpiło odbicie” – zapewnił na konferencji wynikowej członek zarządu i dyrektor finansowy AB, Grzegorz Ochędzan.

W II kw. 2021 r. największy wzrost odnotowano na smartfonach +43 proc., desktopach +34 proc.

Na wyraźnym plusie były też procesory +22 proc., monitory +15 proc., , drukarki +13 proc. – przytacza dane Contextu AB.

Polski rynek dystrybucji 19 proc. na plusie w II kw. 2021 r.
Według danych Contextu podanych przez AB rynek dystrybucji IT w Polsce w okresie roku finansowego 2020/2021 wzrósł o 34,9 proc.
Z kolei w II kw. 2021 r. dynamika zmniejszyła się do +19 proc., natomiast trzeba pamiętać, że nadszedł czas porównań z wysoką sprzedażą w dystrybucji w ub.r. po wybuchu pandemii.

Jaki będzie III kw. 2021 r. i kolejne

O ile ze względu na efekt wysokiej bazy i fluktuacje na poszczególnych rynkach trudno byłoby oczekiwać tak wysokich dynamik wzrostu rok do roku także w kolejnych kwartałach, o tyle przyspieszenie cyfryzacji w Polsce czy Czechach wydaje się trwałym trendem, czynniki makro pozostają korzystne, popyt wszedł na wyższe poziomy” – uważa Grzegorz Ochędzan.

Jak zauważył, w III kw. br. zaczynamy porównywać się do bardzo wysokiej bazy w ub.r. Natomiast zaznacza, że sprzedaż utrzymuje się na wysokim poziomie.

„Rynek przesunął się do góry i na razie nie widzimy symptomów, aby miało się to cofnąć. Pokuszę się o stwierdzenie, że trwale przesunęliśmy do góry, jeśli chodzi o konsumpcję sprzętu” – mówił dyrektor. Jak dodał coraz większą rolę odgrywają też takie rozwiązania jak VAD czy cloud.

CFO zastrzega natomiast, że trwająca pandemia nadal pozostaje czynnikiem niepewności.  

Według prognozy PMR przytoczonej na konferencji średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku IT w Polsce w latach 2020 – 2026 wyniesie 5,1 proc. co roku.

Zdaniem AB na dobre perspektywy popytu wpływają też czynniki makroekonomiczne: niskie bezrobocie, wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce (+9,5 proc. r/r w sierpniu).

Biznes idzie do e-commerce

„Jesteśmy firmą technologiczną, która stawia na e-commerce i automatyzację procesów, w tym transakcji handlowych i operacji logistycznych” – podkreśla prezes Andrzej Przybyło.  

Wzrost sprzedaży poprzez narzędzia e-commerce AB wyniósł 52 proc. r/r w II kw. 2021 r., a wzrost wartości dropshippingu o 62 proc. Czyli dynamika jest znacznie większa niż dla całej grupy.

„Widzimy przesuwanie się biznesu do e-commerce. Chcemy umacniać narzędzia e-commerce i wygrać przyszłość „ – stwierdził Grzegorz Ochędzan.

Zarówno w II kw. 2021 r. (4,35 proc.), jak i całym roku 2020/2021 (3,62 proc.) marża brutto grupy utrzymała się na poziomie z ub.r.

Jak można zwiększyć marże

W ujęciu wartościowym w całym roku 2020/2021 marża brutto na sprzedaży w grupie AB wzrosła o ponad 100 mln zł r/r, oraz o 21 mln zł w II kw. 2021 r.

Jak wyjaśniał na konferencji Grzegorz Ochędzan, mimo rosnących cen sprzętu dystrybutor ma ograniczone możliwości zwiększania marży na produktach ze względu na otoczenie konkurencyjne.

„Sam fakt wyższych cen nie wpływa na poziom marżowości produktów” – zastrzegł dyrektor.

Z drugiej strony, gdy producent decyduje o obniżeniu ceny dla klienta końcowego, bo np. towar nie schodzi, price protection zapewnia w takiej sytuacji dopłatę od vendorów, więc spadek cen detalicznych nie uderza w dystrybutora.

Według CFO za bardzo nie można więc podnosić cen i marż ma produktach dostępnych w ofercie, bo firma stanie się niekonkurencyjna wobec innych graczy. Poprawę rentowności można osiągnąć natomiast w miksie produktowym. 

„Jest możliwość podniesienia marży wynikowej, poprzez inwestycje w bardziej marżowe obszary, jak VAD, marki własne, czy doskonalenie procesów wewnętrznych, by osiągnąć efekt optymalizacji kosztowej” – komentuje dyrektor.

Według niego rynek enterprise cechuje się wyższymi marżami, więc AB dąży do zwiększenia na nim obecności, aby w miksie produktowym marża podnosiła się.

Wzrost VAD, chmury, gamingu…

Według AB w segmencie VAD w II kw. 2021 r. wzrost obrotów wyniósł 20 proc. r/r, podczas gdy cały ten rynek był 7 proc. na plusie w Polsce wg Contextu w Polsce.

Jak poinformowano, AB ma już 75 specjalistów w zespole projektowo – inżynieryjnym od obsługi kanału enterprise.

Na Digital Signage osiągnięto 30 proc. wzrost obrotów w roku finansowym oraz 15 proc. większą liczbę klientów, gdy tymczasem wzrost wartości rynku wyniósł 19 proc. (wg Contextu).

Z wysokomarżowej oferty poprawił się także gaming (wzrost obrotów o 22 proc. w grupie AB).

Na usługach chmurowych wzrost obrotów w II kw. br. wyniósł 34 proc., a 51 proc. to wzrost ilości sprzedanych usług. Jak przekonuje CFO, ta druga liczba jest istotna, bo klient który raz zainwestuje w usługi chmurowe, najczęściej przy nich pozostaje.

Na smart home w II kw. br. wzrost obrotów AB wyniósł 103 proc. r/r.

Nowe iPhone’y pomogą wynikom

AB informuje, że ma 55 proc. udział w sprzedaży Apple’a w sumie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Na rynek zaś wchodzi nowa generacja iPhone’ów.

„Będziemy beneficjentem popytu, który już widzimy poprzez naszych partnerów” – twierdzi CFO. Jego zdaniem okresem dużej sprzedaży nowych iPhone’ów może być zwłaszcza IV kw. 2021 r.

700 mln zł finansowania do wykorzystania

Do wykorzystania AB ma jeszcze 0,713 mld zł finansowania dostępnego, a wykorzystane zostało 0,294 mld zł – poinformowano na konferencji.

Struktura finansowania to obecnie obligacje w 53 proc., kredyty w 47, w tym 65 proc. długoterminowe.

Najwyższe w historii limity kredytowe
Najwyższe dostępne w historii limity kredytowe AB to 2,91 mld zł. Wzrost limitów kredytowych dla klientów wyniósł 33 proc. w roku finansowym 2020/2021 – poinformowała spółka.

Wartość kapitału własnego zbliżyła się do 1 mld zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec czerwca br. miał wartość 1,17

Wskaźnik kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (S&GA) w grupie zmniejszył się do 2,24 proc. wobec 2,53 w ub.r.

AB zatowarowane na 1,3 mld zł

Wartość zapasów w grupie wzrosła o 35,4 proc., do 1,3 mld zł na koniec marca 2021 r. Jak wyjaśnia CFO, celem powiększenia magazynu jest zapewnienie dostępności towaru w czasach problemów w łańcuchach dostaw.

„Zwiększyliśmy zapasy, aby mieć stałą dostępność towarów w większości grup produktowych” – poinformował Grzegorz Ochędzan.

CFO twierdzi, że wskaźniki wracają do normalności.

Np. spadły należności handlowe o 10 proc. r/r, licząc na koniec marca 2021 r., a zobowiązania handlowe: -11,6 proc. r/r.

Takie porównanie z ub.r. wynika z tego, że w zeszłym roku wydłużano terminy płatności, gdy zaczęła się pandemia.

Z kolei cykl konwersji gotówki z 29 w pandemii wrócił do 39 (taki był w II kw. 2019 r.)

Rotacja zapasów wyniosła 40 dni wobec 35 w ub.r.