AB chce wyemitować do 4 tys. obligacji po 10 tys. zł każda, czyli łącznie za 40 mln zł. Będą to 4-latki oprocentowane w oparciu o 6-miesięczny WIBOR, powiększony o 250 pkt marży (obecnie WIBOR 6M wynosi 7,14 proc.). Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy. Planowana data emisji to 14 lipca br., a data wykupu 14 lipca 2026 r.

Nowa emisja ma nastąpić w ramach wprowadzonego kilka lat temu programu emisji obligacji, którego maksymalny limit ustalono na 270 mln zł.

W tym miesiącu spółka wykupiła obligacje o wartości 75 mln zł. AB ma obecnie do wykupienia papiery zapadające w październiku 2023 r. o wartości 80 mln zł (aktualnie ich oprocentowanie wynosi 8,83 proc.). W ramach 270-milionowego programu dystrybutor posiada więc nadal spore możliwości pozyskiwania kapitału. Warto natomiast zauważyć, że grupa AB ma obecnie więcej środków niż w poprzednich latach przeznaczonych na zapasy, których wartość sięgnęła na koniec marca 2022 r. 1,85 mld zł. Wartość kapitałów własnych grupy AB przekroczyła natomiast 1,1 mld zł.