Podział zysku AB za rok 2020/2021 przewiduje projekt uchwały, która będzie głosowana na zgromadzeniu akcjonariuszy 30 listopada br.

Otóż z 65 mln zł jednostkowego zysku kwota16,14 mln zł zostanie przeznaczona na dywidendę (1 zł na akcję). Dzień dywidendy ma nastąpić 8 grudnia br., a wypłata 22 grudnia br.

Natomiast większość zysku z ub.r., blisko 46,8 mln zł, zasili kapitał rezerwowy spółki. Pozostałe nieco ponad 2 mln zł zwiększy natomiast pulę środków na nabycie akcji własnych.

Zarząd ocenia, że taki podział zysku pozwoli spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój.

W roku 2020/2021 grupa AB wypracowała 123,7 mln zł zysku netto. Zysk jest znacznie wyższy niż samej spółki AB SA dzięki profitom osiągniętym w Czechach.

W ub.r. dywidenda dla akcjonariuszy AB za rok 2019/2020 wyniosła 0,44 zł na akcję (podzielono 7,1 mln zł), czyli kwota proponowana w tym roku jest ponad dwukrotnie wyższa.