Grupa AB w I kw. 2020 r. osiągnęła blisko 2,3 mld zł przychodów (+22 proc. rok do roku), W podobnym tempie wzrosły również zyski: EBIDTA o +17,9 proc., 23,8 mln zł, a zysk netto o 18,2 proc., do 12,1 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 83,5 mln zł, ponad 1 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Marża zysku brutto stopniała kolejny raz z rzędu: wyniosła 3,6 proc. w I kw. 2020 r. wobec 4,4 proc. przed rokiem.

Kwartał minął w cieniu Covid-19. Najpierw pandemia wywołała zakłócenia w dostępności produktów, potem doszło do lockdownu w kraju. Dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan zapewnia, że dystrybutor płynnie dostosował się do nowych warunków, m.in. dzięki zróżnicowanej bazie klientów, sprawnej logistyce, narzędziom e-commerce. Po zamknięciu marketów wystrzeliła sprzedaż do resellerów i e-tailerów.

"Gdy zamknięto sklepy wielkopowierzchniowe, z dnia na dzień sprzedaż przeniosła się do kanałów SMB i e-tail. Mamy dużą bazę partnerów. Jako grupa nie odczuliśmy negatywnego wpływu" – zapewnił szef finansów AB na konferencji wynikowej.

O wzroście sprzedaży resellerów wskutek lockdownu świadczą dane z sieci franczyzowych AB – wzrost obrotów w Polsce wyniósł tutaj w sumie 23 proc. w I kw. 2020 r., dzięki temu że małe sklepy były otwarte.

E-commerce daje napęd

Jak zauważa dyrektor, część resellerów nie była gotowa do obsługi nagle zwiększonego popytu, stąd poszukiwali partnera, który jest w stanie go obsłużyć. Twierdzi, że po wybuchu pandemii zwłaszcza rozwiązania gotowych do sprzedaży sklepów internetowych cieszyły się zainteresowaniem partnerów.

W AB wartość wysyłek dropshippingowych zwiększyła się kolejny rok z rzędu, tym razem o 68 proc. rok do roku w I kw. br., co wskazuje, że biznesy internetowe partnerów rozkręcają się.

W ostatnich 2 tygodniach marca br. sprzedaż w dystrybucji w kanale e-tail w regionie CEE według GfK wzrosła o 19 proc. dla wszystkich grup produktowych – wynika z danych przytoczonych na konferencji.

Według dyrektora AB wyróżnia szeroka oferta rozwiązań e-commerce – 85 proc. transakcji AB realizuje w 100 proc. online, bez interwencji handlowca.

Wskazał na znaczenie dla dystrybutora w obecnych czasach szerokiej oferty produktowej, wydajnej logistyki, dywersyfikacji klientów i kanałów sprzedaży, skutecznego zarządzanie produktem.

Resellerzy i online ciągną sprzedaż także w II kwartale

W kwietniu br., gdy utrzymano obostrzenia związane z marketami, a małe sklepy i e-commerce były miejscami, gdzie można było kupić towar, trend się nie zmienił. Jest kontynuowany w maju – poinformował Grzegorz Ochędzan.

Dyrektor uważa, póki co czas po otwarciu tradycyjnych większych sklepów (4 maja br.) jest zbyt krótki, by ocenić, czy zmiana nawyków zakupowych związana z rozwojem e-handlu jest trwała.

„Będziemy to w stanie powiedzieć po kilku miesiącach” – uważa CFO grupy AB.

 

Zdalna praca generuje popyt

W II połowie marca br. tak jak w całej Europie okres izolacji wykreował boom na laptopy, serwery i asortyment związany z przechowywaniem danych oraz na urządzenia sieciowe, a także na gry i konsole do nich.

W ostatnich 2 tygodniach marca br. według danych Contextu w dystrybucji wzrosła sprzedaż przykładowo: notebooków o 43 proc. r/r, konsol i gier – o 216 proc., serwerów i storage – o 103 proc., sieciówki – o 205 proc. Spory spadek odnotowano natomiast na UPS-ach: -43 proc.

W sumie według Contextu biznes dystrybucji w Polsce urósł w I kw. 2020 r. o +9,5 proc., a w Czechach o +15 proc.
 

Telco w górę, wstrzymane projekty na Digital Signage

Obszar Telco w AB wzrósł pod względem obrotów 30 proc. w grupie, a w tym czasie rynek o 5 proc. w Polsce, Czechach i na Słowacji.  

Na Digital Signage nastąpił spadek obrotów o 12 proc. rok do roku, a liczby klientów o 6 proc. To skutek zamrożenia handlu wielkopowierzchniowego w związku z pandemią.

"Ten biznes w dużej mierze jest oparty na projektach w centrach handlowych, które w ostatnich tygodniach marca nie były realizowane" – wyjaśnia Grzegorz Ochędzan.

Chmura większa o 60 proc.

Segment software’owy urósł w AB, zwłaszcza rozwiązania do pracy zdalnej, takie jak teams. Obroty w dystrybucji chmurowej poprawiły się o +63 proc. r/r, a ilość sprzedanych usług o 50 proc.

AB utrzymuje, że jest największym dystrybutorem cloud w regionie (Polska, Czechy, Słowacja). Nie ujawnia natomiast kwot obrotów.

Gotówka przyspieszyła krążenie

Przejście na sprzedaż do klientów MŚP i e-tailu poprawiło wskaźniki finansowe AB.

Ponieważ w II poł. marca urósł segment SMB i internet, gdzie średnie terminy płatności są krótsze, poprawił się wskaźnik rotacji na należności do 29 dni z 35 rok wcześniej.

Cykl konwersji gotówki poprawił się o 16 dni, do 27 dni, ponieważ wzrósł wskaźnik rotacji zapasów, mimo że poziom zapasów w ujęciu wartościowym nie zmienił się zasadniczo.

Wskaźnik kosztów S&G/A w I kw. br. wyniósł 2,3 proc., wobec 2,8 proc. w zeszłym roku.

 

Wybrane wyniki finansowe grupy AB w I kw. 2020 r.

Przychody: 2,3 mld zł (+22 proc. rok do roku)
EBIDTA: 23,8 mln zł (+17,9 proc.)
Zysk brutto na sprzedaży: 83,5 mln zł (+1,5 proc.)
Marża brutto: 3,6 proc. (-0,8 pkt proc.)
Zysk netto: 12,1 mln zł (+18,2 proc.)

 

Szkolenia: co chcą wiedzieć resellerzy

Dyrektor zapewniał, że widać bardzo duże zainteresowanie szkoleniami online w centrum kompetencyjnym AB. Ilość uczestników webinarów wzrosła o 56 proc. r/r., a webinarów – o 80 proc.

Trzy najpopularniejsze tematy webinarów według AB to: pierwsze kroki z darmowym Office 365 i Teams, licencje dostępowe Microsoftu, przenoszenie maszyn fizycznych do Azure.

Zatem partnerzy w minionym kwartale byli zainteresowani przede wszystkim wiedzą związaną z pracą zdalną klientów.

 

Trzy rozwojowe segmenty

CFO przewiduje rozwój w segmentach, które zdaniem AB miały potencjał w dłuższym terminie już przed pandemią.

"Rzeczywistość dogoniła nas szybciej niż myśleliśmy” – twierdzi dyrektor. Trzy takie przykładowe rosnące obszary to rozwiązania do pracy zdalnej, bezpieczeństwa cyfrowego, VR/AR.

Otóż pandemia przyspieszyła przejście na home office, z związku z tym zwiększyły się nakłady na systemy wideokonferencyjne i oprogramowanie do współpracy.

Covid-19 generuje także wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenie pracy z dowolnego miejsca.

Z kolei rozwiązania AR/VR pozwalają na prowadzenie szkoleń w trybie zdalnym. AB prowadzi szkolenia z wykorzystaniem AR/VR.

 

Skutki pandemii mogą podtrzymać wzrost

Zdaniem Grzegorza Ochędzana obecnie nie da się przewidzieć, jaki będzie wpływ pandemii na rynek w dalszej perspektywie, ponieważ dynamika zmian jest duża, a prognozy są bardzo rozbieżne.

Zwrócił natomiast uwagę na sporą różnicę w wydatkach na IT w Polsce i na zachodzie Europy. W kraju ten odsetek jest wyraźnie niższy – 107 dol. w 2019 r. per capita, podczas gdy na zachodzie wynosi średnio 187 dol.

"W dobie pandemii i konieczności przechodzenia na rozwiązania do pracy i nauki zdalnej nie każdy sprzęt jest w stanie podołać software'owi do tego celu. Można więc oczekiwać, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy, będą ponosić wydatki, by dostosować się do nowej rzeczywistości" – ocenia dyrektor finansowy AB.

Zauważa, że program "Zdalna szkoła", pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie. Dzięki niemu samorządy mogą kupować laptopy i tablety dla szkół z funduszy publicznych. W pierwszej transzy w kwietniu br. szybko rozeszło się 187 mln zł, teraz w rynek zostanie wpompowane kolejne 180 mln zł. W sumie kwoty te zgodnie z zasadami programu wystarczają na zakup ponad 100 tys. laptopów albo blisko 250 tys. tabletów.