Papiery zmieniły właściciela podczas transakcji pakietowej przeprowadzonej na warszawskiej giełdzie. Cenę akcji ustalono na 23 zł za sztukę. Dotąd Iwona Przybyło posiadała ponad 3,9 mln akcji AB, tj. 24,2 proc. udziału w kapitale spółki (22,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). Po transakcji pozostało jej ponad 2,9 mln papierów, czyli 18,7 proc. ogólnej liczny akcji AB.

W dniu 20 grudnia na koniec sesji na warszawskiej giełdzie za akcje AB płacono 24,50 zł, tj. 2,7 proc. mniej niż w piątek 17 grudnia.