Jak poinformował cytowany przez PAP Grzegorz Ochędzan, członek zarządu AB, firma nie zamierza w tym roku przejmować innych przedsiębiorstw. Dotyczy to także rynków zagranicznych. Priorytetem ma być optymalizacja zarządzania w spółkach grupy. Na przełom kwietnia i maja 2011 r. rozpocznie się właściwy etap wdrożenia systemu ERP w spółkach zależnych w Czechach i na Słowacji. Uruchomienie nowego systemu informatycznego i zintegrowanie go w ramach całej Grupy zaplanowano na I poł.2012 r.

– Strategia na kolejne kwartały zakłada stałe poszerzanie oferty produktowej, szukanie nisz produktowych charakteryzujących się wyższymi marżami, a także pracę nad synergiami kosztowymi wewnątrz grupy – powiedział nawiązując do planów spółki Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB.