Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył cenę docelową akcji AB z 35,10 zł do 32,40 zł. Jednocześnie podtrzymuje rekomendację "kupuj". Wydano ją, gdy akcje AB kosztowały 20,60 zł.

DM BOŚ przewiduje, że w roku finansowym 2019/20, który zakończy się 30 czerwca br., AB wypracuje większy zysk (+11 proc.) niż w poprzednim roku (2018/19). Wynik netto spadł wówczas (-6 proc. r/r), w konsekwencji wojny cenowej, prowadzonej przez Also, które było zdeterminowane, by zwiększyć swój udział w polskim rynku – stwierdzono w analizie.

Według raportu w bieżącym roku (2019/20) AB skorzysta na zakończeniu wojny cenowej po finalizacji przejęcia ABC Daty przez Also. Ponadto sprzyjają mu trendy na rynku wywołane pandemią – zwiększony popyt na sprzęt do domowych biur i edukacji.

Przyszły rok będzie trudniejszy

Nadchodzący rok obrotowy 2020/21 (1 lipca 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.) nie wygląda już jednak tak dobrze – ocenia DM BOŚ. Spodziewa się spadku zysku AB w jednocyfrowej skali (-5 proc. r/r). Także sprzedaż według prognozy będzie niższa. Jednak te przewidywania mogą się zmienić, biorąc pod uwagę skalę recesji w Polsce i Czechach – zastrzeżono w raporcie.

Papiery AB z dyskontem

Mimo ryzyka recesji i spadku zysku w przyszłym roku, została podtrzymana prognoza dwucyfrowego wzrostu ceny papierów spółki w 12-miesięcznej perspektywie. Według DM BOŚ wrocławski dystrybutor jest stosunkowo nisko wyceniany na GPW. Biorąc pod uwagę wskaźniki ceny do zysku oraz wartości przedsiębiorstwa do EBIDTA (EV/EBIDTA) dyskonto wobec porównywalnych firm wynosi 30 proc. i 50 proc. – wylicza DM BOŚ.

 

10 mld zł dopiero za 2 lata

W roku 2019/20 DM BOŚ przewiduje przychody grupy AB na poziomie bez mała 9,84 mld zł, co oznacza sprzedaż większą o ponad 1 mld zł wobec poprzedniego roku (8,79 mld zł). EBIDTA ma wynieść 108,3 mln zł (rok poprzedni: 98,3 mln zł).

W nadchodzącym od 1 lipca br. roku 2020/21 obroty AB mają wynieść 9,69 mld zł, a więc o ok. 150 mln zł mniej niż w roku 2019/20. EBIDTA będzie natomiast wyższa: 112,4 mln zł.

Dopiero w roku 2021/22 AB powinno przekroczyć 10 mld zł skonsolidowanej sprzedaży – według prognozy.

Wzrost zysku w końcu 2019 r.

W IV kw. 2019 r. (II kw. roku obrotowego 2019/20) grupa AB osiągnęła 3,256 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+9,5 proc. r/r). Zysk netto wzrósł o 12,7 proc., do 26,7 mln zł, przy marży brutto 3,4 proc. (-0,1 pkt proc. r/r).

W pierwszych tygodniach 2020 r., tj. przed wybuchem pandemii, ale już po finalizacji przejęcia ABC Daty, presja cenowa ze strony Also na polskim rynku nie zmniejszyła się – w ocenie zarządu AB.

 

 

Katalizatory wzrostu AB według raportu DM BOŚ to m.in.:

– koniec wojny cenowej z Also
– wzrost rynku IT
– rozwój nowych segmentów w ofercie dystrybutora, jak enterprise i usługi chmurowe
– cyfryzacja usług i upowszechnienie home office
– wejście na nowe rynki zagraniczne

Jako czynniki ryzyka wskazano m.in.:

– rosnący udział zagranicznych dystrybutorów na polskim rynku, w tym Also
– agresywna wojna cenowa w Polsce i Czechach, prowadząca do spadku rentowności
– rosnący koszt ubezpieczeń należności
– wolniejszy niż zakładano wzrost wydatków na IT
– recesja, która znacznie ograniczy popyt konsumencki