Grupa AB w okresie styczeń-marzec 2016 r. (trzeci kwartał roku finansowego 2015/2016) wypracowała 1,707 mld zł przychodów, czyli trochę więcej niż przed rokiem (+0,85 proc.). Wynik EBIDTA wyniósł 24,8 mln zł (+1,45 proc.), a zysk netto – 12,39 mln zł, o 8,49 proc. mniej niż w I kw. ub.r.

Spółka wyjaśnia widoczny spadek zysku kosztami migracji magazynu do nowego centrum dystrybucyjnego w Magnicach. Mianowicie bez uwzględnienia tego czynnika wynik EBITDA wzrósł szacunkowo o 5,2 proc., a skorygowany zysk netto to 13,41 mln zł, co oznacza spadek już tylko o 0,83 proc. rok do roku. AB przekonuje ponadto, że porównywalność wyników finansowych rok do roku zaburza dodatkowo rozpoczęcie naliczania w IV kw. 2015 r. amortyzacji nowego centrum dystrybucyjnego (ok. 1 mln zł na kwartał) oraz ponoszenie kosztów finansowania nowej inwestycji. Podkreślano wyraźny spadek długu netto – o 75 proc., czyli ponad 17 proc. wobec stanu na koniec grudnia 2015 r. 

Wynik skonsolidowany podciągnęła w górę należąca do grupy AB spółka ATC, działająca w Czechach i na Słowacji, która odnotowała spore wzrosty kolejny kwartał z rzędu. Jej przychody poprawiły się o 27,58 proc., do 747,39 mln zł, a zysk netto w podobnej skali – o 26,29 proc., do 5,59 mln zł. Tym samym za południową granicą grupa AB wygenerowała w minionym kwartale 45 proc. skonsolidowanego zysku (i 44 proc. przychodów).

 

W kraju spowolnienie

Na polskim rynku w I kw. br. nastąpiło natomiast spowolnienie – przyznał podczas prezentacji wyników grupy Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy i członek zarządu AB. Według niego są dwie zasadnicze przyczyny tego zjawiska: mniejsze odbiory sprzętu przez dużych detalistów oraz znaczny spadek liczby przetargów (w porównaniu z I kw. ub.r. ilość publicznych przetargów IT spadła o połowę). W opinii szefa finansów spółki retail zamawiał mniej, bo jest pod presją ubezpieczycieli, by utrzymywać niskie stany magazynowe. Firmy ubezpieczeniowe uważnie patrzą na ten wskaźnik po spektakularnych bankructwach Domeksu i Mix Electronics w minionych latach. Tymczasem retailerzy zatowarowali się w IV kw., robiąc tradycyjnie na koniec roku większe zamówienia. 

Z kolei mała liczba przetargów jest związana z oczekiwaniem na środki z funduszy unijnych.

– Mniej jest nie tylko przetargów publicznych, lecz także ogłaszanych przez firmy – zaznaczył Grzegorz Ochędzan. Według niego w II kw. w tym obszarze nie widać poprawy. Nieznacznie większy niż w I kw. jest natomiast popyt ze strony retailu.

Dyrektor podkreślił, że słaby popyt w I kw. br. nie był tylko polskim problemem. Osłabienie na rynku widać było w całej Europie. Według Contextu sprzedaż w europejskiej dystrybucji IT zmniejszyła się średnio o 2,2 proc. rok do roku, najwięksi producenci PC i tabletów odnotowali spadki.

 

Tort za 50 mld zł

AB liczy na spodziewany wzrost sprzedaży na rynku e-commerce w Europie, szczególnie w regionie CEE. Z danych przedstawionych przez spółkę wynika, że można oczekiwać wzrostu wartości e-handlu w Polsce z obecnych około 32 mld zł rocznie do około 81 mld zł za kilka lat (co dałoby udział e-handlu w sprzedaży na poziomie aktualnej średniej unijnej – 8,4 proc. wobec 3,3 proc. w Polsce – dane PMR). Z tej kalkulacji wynika, że do podziału w najbliższych latach na rynku e-handlu (wszystkich produktów) będzie o ponad 49 mld zł więcej niż dziś.

– Chcemy odkroić część tego tortu – przyznał Grzegorz Ochędzan. W związku z tym strategicznym priorytetem AB jest rozwój kanałów sprzedaży e-commerce na różnych rynkach (SMB, enterprises, retail, telco oraz eksport). Według danych grupy w I kw. br. AB odnotowało 53,7 proc. wzrostu obrotu (r/r) przez kanały e-commerce.

– Oczekujemy nowego rozdania na rynku obsługi dystrybucyjnej handlu internetowego. Wygrają tylko przygotowani do zaoferowania sklepom internetowym pełnej obsługi dystrybucyjnej, np. dropshippingu – twierdzi prezes Andrzej Przybyło. Zapewnia, że dzięki nowemu centrum dystrybucyjnemu w Magnicach grupa jest przygotowana na wykorzystanie tej szansy. Na inwestycję w Magnicach AB przeznaczyło blisko 129 mln zł, z tego 24,3 mln zł stanowiło dofinansowanie UE. 

AB poinformowało także o znacznie większej sprzedaży rozwiązań Digital Signage (+30 proc. r/r) i RTV/AGD (+25 proc. rok do roku). Grupa zapewnia, że umacnia się na rynku produktów zaawansowanych (serwery i storage, DS, bezpieczeństwo, oprogramowanie, sieci, zasilanie).