Prezes AB Andrzej Przybyło poinformował, że obecnie grupa skłania się do niewypłacania dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016/2017. Szef AB ocenia, że bardziej korzystne jest pozostawienie środków w spółce.

– Widzimy dużo większe korzyści z niewypłacania dywidendy niż z jej płacenia – stwierdził szef AB na konferencji wynikowej.  – Chcemy mieć większe limity kredytowe. Widzimy dużą porcję biznesu, która może przejść do nas z tego tytułu. Mamy szansę zwiększyć udziały kosztem konkurencji – wyjaśnił prezes Andrzej Przybyło.

W roku 2016/2017 jednostkowy zysk netto AB SA wyniósł 46,42 mln zł wobec 50,9 mln zł rok wcześniej (w ujęciu skonsolidowanym: 67,85 mln zł wobec 64,6 mln zł).

AB nie wypłaciło dywidendy za miniony rok finansowy 2015/2016. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy cały zysk, czyli 50,9 mln zł, został przeznaczony na kapitał zapasowy.