AB przyznano nagrodę w konkursie, który miał wyłonić firmy organizujące najlepsze praktyki studenckie dla słuchaczy Wyższych Szkół Bankowych. Po zakończeniu praktyk studenci wypełniali ankiety z ocenami. Brano w nich pod uwagę poziom współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią, dopasowanie praktyk do specjalności i kierunków studiów, dbałość o realizację programu. Wyższe Szkoły Bankowe współpracują co roku z 5 tys. firm z całej Polski.