W roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 czerwca 2019 r., grupa AB zwiększyła przychody ze sprzedaży wobec poprzedniego roku o 6,8 proc., do 8,793 mld zł. Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom 344,4 mln zł, tj. nieco ponad 1 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 3,9 proc. obrotów, co oznacza spadek z 4,2 proc. w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł 57,78 mln zł wobec 60,95 mln zł w roku 2017/2018, tj. o 5,2 proc. mniej.

"Osiągnęliśmy wiele wyznaczonych celów biznesowych" – zapewnia prezes Andrzej Przybyło w liście do akcjonariuszy.

Według niego na wszystkich podstawowych rynkach działalności (Polska, Czechy, Słowacja) grupa osiągnęła wzrosty sprzedaży. Roczne przychody były rekordowe, a w II kw. br. (IV kw. roku obrotowego) nastąpiło historyczne przełamanie progu 2 mld zł.

AB liczy na pozytywny impuls

Szef grupy wskazuje również na negatywne zjawiska w poprzednich kwartałach, choć w jego ocenie w nowym roku można oczekiwać pozytywnej zmiany.

"Wyzwaniem pozostały dla nas marże na rynku polskim, których powrót do wcześniejszych poziomów byłby silnym pozytywnym impulsem. Zmiany podmiotowe na naszej mapie konkurencyjnej mogą okazać się w tym aspekcie istotne." – komentuje prezes Andrzej Przybyło.

W poprzednich kwartałach spółka wskazywała, że na polskim rynku dystrybucji toczy się wojna cenowa, związana z dążeniem Also do zwiększenia udziałów w lokalnym rynku. Skutkiem według AB był spadek marż, co znalazło odzwierciedlenie w zyskach spółki. W ocenie analityków DM BOŚ z lipca br. przejęcie ABC Daty przez Also (nastąpiło 1 lipca br.) zakończy wojnę cenową, co ułatwi AB zwiększenie zyskowności.

AB w raporcie rocznym przytacza też prognozę IDC, które przewiduje, że pozytywne trendy na rynku IT zostaną utrzymane w 2019 r. – cały rynek IT ma wzrosnąć o 5 proc., a sprzedaż sprzętu IT powinna osiągnąć poziom 6,8 mld dol. Według PMR stopa wzrostu rynku IT w 2019 r. wyniesie 4,8 proc., zaś średnia stopa wzrostu polskiego rynku IT w latach 2018–2023 – ok. 3 proc.

Mniejsze długi

Prezes spółki podkreśla, że pomimo wielu wyzwań, w minionym roku obrotowym grupa wypracowała 344 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 98 mln zł wyniku EBITDA i 58 mln zł zysku netto. Zadłużenie finansowe netto zostało zmniejszone o 20 proc., do 225 mln zł, tj. 28 proc. kapitałów własnych. Wskaźnik długu netto do EBITDA zmniejszył się do 2,3.

Prezes Andrzej Przybyło przekonuje, że wskaźnik kosztów SG&A utrzymał się na najniższym poziomie w branży (poniżej 3 proc.). Podkreśla także wysoką i stabilną rok do roku wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej rzędu 70 mln zł rocznie.