Sprzedaż grupy AB w III kw. 2020 r. wzrosła o 33 proc. (tj. ok. 720 mln zł), do 2,88 mld zł. Zysk netto dla akcjonariuszy zwiększył się o 63 proc., do 19,1 mln zł.

Wynik operacyjny poprawił się o 45 proc., do blisko 29 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży zwiększył się w mniejszej skali niż obroty, o 15 proc., do 86,4 mln zł. Tym samym skonsolidowana marża spadła z 3,5 proc. przed rokiem do 3 proc.

Zysk wyższy o 134 proc., marża 2,4 proc.

W ujęciu jednostkowym sprzedaż AB SA była wyższa o 44 proc., tj. ok. 524 mln zł, niż przed rokiem, osiągając 1,7 mld zł. Zysk netto był wyższy o 134 proc. (9,4 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 10,5 mln zł (+35 proc.).

Marża wrocławskiej spółki spadła z 2,9 proc. do 2,4 proc., przy zysku brutto większym o 18 proc. r/r (41 mln zł).

Wybrane wyniki finansowe grupy AB w roku finansowym 2019/2020 oraz w III kw. 2020 r.

Notebooki i smartfony liderami wzrostów

Zarząd wskazuje na duży wzrost popytu w segmentach, związanych z pracą zdalną i nauką, a także z domową rozrywką, jak gaming.

Według przytoczonych danych Contextu rynek dystrybucji IT w Polsce wzrósł o 34,1 proc., a w regionie o 19,7 proc. Największym zainteresowaniem cieszyły się notebooki (+61 proc.), smarfony (+72 proc.), procesory (+44 proc.) i monitory (+28 proc.).

Grupa AB w III kw. 2020 r. zwiększyła sprzedaż w polskim segmencie o 49 proc. r/r (do 1,7 mld zł). Oznacza to obrót wyższy o ok. 556 mln zł w porównaniu z ub.r.

W III kw. 2020 r. czesko-słowacka część grupy AB osiągnęła 16 proc. wzrostu obrotów (w tym okresie rynek dystrybucji IT w Czechach był 8,6 proc. na plusie).

Druga fala może ograniczyć popyt

W związku rozwojem pandemii w ocenie zarządu spółki istnieje ryzyko ograniczenia wydatków przez klientów i zaostrzenia polityki banków.

„Obserwowana obecnie eskalacja tzw. drugiej fali i brak pewności co do czasu jej zakończenia, sprawia, że poziom niepewności wśród przedsiębiorstw i konsumentów jest bardzo wysoki. Sytuacja ta wiąże się z ryzykiem biznesowym również dla Grupy AB” – przyznaje zarząd.

„Utrzymujące się w społeczeństwie poczucie zagrożenia niebezpieczną chorobą, napływające informacje o destabilizacji systemu służby zdrowia a także nieuchronnym kryzysie ekonomicznym mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować w kolejnych okresach spadek konsumpcji oraz zmniejszenie skłonności do podejmowania ryzyka wśród klientów AB. W konsekwencji może to ograniczyć popyt na inwestycje oraz niechęć do zadłużania się. Prawdopodobne jest również pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych oraz zaostrzenie polityki banków.” – stwierdzono w sprawozdaniu.

Zarząd AB zauważa jednocześnie, że konsekwencje pandemii w dłuższej perspektywie są trudne do przewidzenia, a koniunktura w dystrybucji IT – po zaspokojeniu potrzeb związanych ze zdalną pracą i nauką – będzie zależeć od kondycji finansowej klientów domowych i przedsiębiorstw.