W III kw. br. (I kw. finansowy) grupa AB wypracowała 11,73 mln zł zysku netto wobec 11,61 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Zatrzymanie spadku zysków, widoczne w minionym roku finansowym (zakończył się 30 czerwca br.), uzyskano przy przychodach większych o ponad 15 proc. niż w ub.r. (2,163 mld zł).

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży był wyższy o 5,5 mln zł wobec poprzedniego roku, sięgając 75,8 mln zł, jednak marża spadła do 3,5 proc. z 3,8 proc. Ograniczono koszty sprzedaży, zwiększyły się natomiast koszty zarządu w porównaniu z ub.r. W sumie wskaźnik utrzymał się jednak na poziomie 2,2 proc. Zysk na działalności operacyjnej był wyższy o przeszło 14 proc. r/r (blisko 20 mln zł).

Spadek rentowności w kraju

Jednostkowo wrocławska spółka AB SA osiągnęła ponad połowę sprzedaży grupy w III kw. br. (1,185 mld zł). To o 13 proc. (tj. ponad 130 mln zł) więcej wobec analogicznego okresu ub.r. W krajowej spółce presja na marże była jednak wyraźna – zysk brutto na sprzedaży nieznacznie spadł mimo wyższych obrotów, do 35,6 mln zł. Tym samym marża AB SA sięgnęła poziomu 3 proc. wobec 3,4 proc. w ub.r. Zysk netto zanurkował o 45 proc., do 3,1 mln zł. Tym samym większość zysku AB wypracowało poza krajową spółką.

Zarząd przyznaje w sprawozdaniu finansowym, na polskim rynku utrzymuje się wyższa presja na marżę, co negatywnie odbija się na rentowności sprzedaży. Wskazuje na silną konkurencję, "szczególnie ze strony nowych uczestników rynku".

Zarząd AB zapewnia jednak, że wyniki sprzedaży grupy z dynamiką 15,6 proc. pozwalają zaliczyć miniony kwartał do bardzo udanych.