W 2020 r. ze środków bezpieczeństwa ICT korzystało 95,2 proc. polskich przedsiębiorstw (o 8 pkt proc. więcej niż w 2019 r.) – według raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”

Dane te obejmują także bieżące aktualizacje oprogramowania, które okazały się najczęściej stosowaną formą cyberochrony – posługuje się nią 83,1 proc. firm.

Co do innych wdrożonych rozwiązań to najpopularniejsze jest uwierzytelnianie silnym hasłem (78 proc.). Sporo firm kontroluje dostęp do swojej sieci (62,5 proc.). Wynika z tego, że niemal 38 proc. nie dba o taką ochronę.

Odsetek podmiotów wykonujących backup przekroczył 60 proc. Nadal słabo rozpowszechnione pozostaje uwierzytelnianie z pomocą biometrii.

Przedsiębiorstwa stosujące zabezpieczenia ICT według wybranych rodzajów środków (% ogółu firm)

20202019
Bieżące aktualizacje oprogramowania83,180,8
Uwierzytelnianie silnym hasłem7876,4
Kontrola dostępu do sieci przedsiębiorstwa62,561
Wykonywanie kopii zapasowych danych i przekazywanie ich do innych lokalizacji61,357
Szyfrowanie danych, dokumentów, wiadomości e-mail41,536,9
Identyfikacje metodami biometrycznymi7,17,1
Źródło danych: GUS


Z kolei według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2019 r., z oprogramowania zabezpieczającego korzystało blisko 85 proc. firm. Prawie trzy czwarte używała programów antywirusowych, antyspyware i podobnych.

Jednocześnie zaledwie 1 proc. przedsiębiorców twierdziło, że spotkało się z próbą wyłudzenia danych w ciągu poprzedniego roku.