Mniej niż połowa pytanych szefów IT (48 proc.) twierdzi, że dysponuje jakąkolwiek aplikacją wdrożoną w chmurę publiczną. Badane organizacje mają w chmurze tylko 15 proc. swojego portfolio aplikacji – według raportu F5 State of Application Strategy.

Tymczasem 5 lat temu, w 2018 r. 74 proc. ankietowanych menedżerów twierdziło, że planuje wdrożyć nawet połowę swoich aplikacji w chmurę publiczną. Obecnie widać, co zostało z tych planów.

Wynika z tego, że wdrożenia on-premises pozostają podstawą dzisiejszych architektur aplikacji, a hybrydowe IT pozostanie z nami na długo.

Większość ankietowanych CIO w przyszłości postawi na architekturę hybrydową zestawioną z aplikacjami wielu generacji.

Tradycyjne centra danych w górę, chmura w dół

Po latach spadku, odsetek aplikacji hostowanych w tradycyjnych centrach danych on-premises wzrósł do 37 proc., o 2 proc. w stosunku do 2022 r. Udział wdrożeń lokalnych przekracza obecnie 50 proc., ponieważ na miejscu są zarówno tradycyjne, jak i chmurowe środowiska. Chociaż większość innych modeli wdrażania aplikacji – takich jak chmura publiczna i SaaS – rosła w ostatnich latach, obecnie każdy z nich notuje nieznaczny spadek lub stagnację.

Entuzjazm do relokacji

Mobilność programów została poprawiona, co sprawia, że coraz więcej aplikacji może być przenoszonych między środowiskami. Ponad jedna trzecia (43 proc.) respondentów przenosi aplikacje lub planuje to zrobić.

Entuzjazm dla relokacji jest szczególnie widoczny w branżach usług finansowych, telekomunikacyjnych i IT. Przedstawiciele tych sektorów zarządzają wieloma chmurami i posiadają kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania aplikacjami w rozproszonych środowiskach.

Hybrydowa różnorodność

Chmury prywatne stanowią jedynie 17 proc. portfolio przeciętnego przedsiębiorstwa – to o połowę mniej niż w przypadku lokalnych centrów danych. Popularność modelu SaaS utrzymuje się na poziomie 16 proc. (choć technicznie jest to model konsumpcyjny, a nie wdrożeniowy).

Jak zauważa F5, w ogólnym rozrachunku mamy do czynienia z hybrydową różnorodnością, na której opierają się specjaliści biznesowi, którzy dbają o bezpieczeństwo danych, zarządzanie ryzykiem i wymagania dotyczące doświadczenia klientów.

40 proc. nowoczesnych narzędzi

Każda badana organizacja korzysta z aplikacji w chmurze, SaaS lub wykorzystuje obydwa środowiska.

Według raportu średnio (40 proc. narzędzi w portfelu ankietowanych przedsiębiorstw (bez SaaS) można nazwać nowoczesnymi. To określenie obejmuje aplikacje mobilne i stosowanie mikro-usług. Odsetek ten rośnie i do 2025 r. ma przekroczyć 50 proc. (prawdopodobnie osiągnie 60 proc.).

95 proc. firm korzysta z tradycyjnych aplikacji

Nadal 95 proc. organizacji wykorzystuje tradycyjne aplikacje, przy czym 85 proc. deklaruje, że odpowiednio zarządza i zabezpiecza zarówno te starsze, jak i nowsze rozwiązania. Jeśli chodzi o wycofywanie tradycyjnych aplikacji, to 59 proc. respondentów zastępuje je poprzez budowanie zaktualizowanych wersji.

16 proc. podmiotów nie planuje rezygnacji z tradycyjnych aplikacji, które mogą zachować kluczowe funkcje biznesowe, jak w bankowości czy ubezpieczeniach. W branżach takich jak energetyka, opieka zdrowotna i telekomunikacja, gdzie powolne zmiany przepisów mogą hamować innowacje aż 33 proc. respondentów spodziewa się zachować tradycyjne aplikacje.

Zabezpieczenia są również rozproszone

Ponad połowa (59 proc.) ankietowanych wdraża usługi bezpieczeństwa i dostarczania aplikacji lokalnie, a taka sama większość wdraża przynajmniej jedną z nich w chmurze.

Jednocześnie, coraz większą popularnością cieszy się dostarczanie narzędzi cyberbezpieczeństwa i innych narzędzi w modelu SaaS. Prawie jedna trzecia (30 proc.) badanych organizacji korzysta z tej metody. Do jej zalet należy pomoc w rozwoju i skalowaniu aplikacji w chmurach lub innych środowiskach bez zwiększania złożoności lub ograniczania kontroli.

9 na 10 ma problem w wielu chmurach

Prawie 90 proc. respondentów operujących w ekosystemach multi-cloud zgłasza wyzwania związane z bezpieczeństwem, wydajnością i kosztami utrzymywania usług w wielu chmurach.

Największą trudność w 2023 r. stanowi złożoność narzędzi i interfejsów API. Jest to rezultatem braku standaryzacji lub kompatybilności narzędzi stosowanych w różnych modelach wdrażania (39 proc.).

Stosowanie spójnych polityk bezpieczeństwa to kolejne największe wyzwanie drugi rok z rzędu (36 proc.), optymalizacja wydajności (36 proc.) oraz określenie najbardziej opłacalnej chmury dla aplikacji (35 proc.).

Aby sprostać wyzwaniom, raport zaleca organizacjom łączenie przez ekspertów IT silosowej wiedzy specjalistycznej z metodologią procesową.

Jak partnerzy mogą pomóc

Organizacje potrzebują rozwiązań, które łagodzą wyzwania związane z działaniem w hybrydowych i wielochmurowych ekosystemach. Kluczem do łatwego osiągania celów jest zaangażowanie partnerów, których rozwiązania rozszerzają łączność sieci multi-cloud. Pozwala to na zabezpieczenie i dostarczenie interfejsów API, które są rozproszone w różnych chmurach, centrach danych i lokalizacjach brzegowych” –twierdzi dyrektor zarządzający F5 w Polsce, Ireneusz Wiśniewski.

——–

W badaniu do Raport State of Application Strategy wzięło udział ponad 1 tys. menedżerów IT z całego świata.