Prawie 40 proc. badanych w raporcie Fortinetu twierdzi, że już ponad połowa ich zasobów znajduje się w chmurze, a 58 proc. przewiduje osiągnięcie tego poziomu w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Jakie korzyści z chmury widzą firmy

Ponad połowa firm deklaruje, że dzięki chmurze doświadczyła większej elastyczności i skalowalności, a 45 proc., że przyspieszyło wprowadzanie zmian.

Wymieniano też obejmują lepszą dostępność usług i zapewnienie ciągłości biznesowej (44 proc.) oraz szybsze wdrażanie i dostarczanie rozwiązań (41 proc.). W rezultacie przedsiębiorstwa twierdzą, iż odnotowują lepsze wyniki biznesowe dzięki większej zdolności reagowania na potrzeby klientów.

Problemy z wieloma chmurami

Obecnie 69 proc. firm korzysta z usług chmurowych dwóch lub więcej dostawców, co stanowi spadek o 7 pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania.

Dla 58 proc. firm największym wyzwaniem w zabezpieczaniu środowisk wielochmurowych pozostaje posiadanie personelu o odpowiednich umiejętnościach do wdrażania usług i zarządzania nimi.

Natomiast dla 52 proc. problemem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych w każdej chmurze.

Dla niemal połowy wyzwaniem jest zrozumienie, jak różne środowiska pasują do siebie i jak mogą ze sobą współpracować.

Pomimo wyzwań firmy chcą cloudu

Brak fachowców już drugi rok z rzędu znajduje się na szczycie listy problemów utrudniających przyjęcie chmury.

Kolejne to spełnienie wymogów zgodności z regulacjami prawnymi (37 proc.), uzyskanie odpowiedniego stopnia widzialności środowisk chmurowych (32 proc.) oraz wdrożenie spójnych reguł polityki bezpieczeństwa.

Jednak pomimo to przedsiębiorcy nie żałują środków na cloud. Według raportu 60 proc. firm podniesie budżety na bezpieczeństwo w chmurze, a środki mają wzrosnąć o ok. 33 proc. od dotychczasowych kwot.

Priorytetem dla przedsiębiorstw jest zapobieganie błędnym konfiguracjom (51 proc.) i zabezpieczenie głównych aplikacji w chmurze (48 proc.).

Luka kompetencyjna największą barierą

Brak wykwalifikowanego personelu jest nie tylko największym wyzwaniem związanym z implementacją usług chmurowych w przedsiębiorstwach. Dla niemal 40 proc. firm jest to główna bariera uniemożliwiająca wdrożenie chmury.

Co trzecie przedsiębiorstwo nie jest w stanie korzystać z chmury z powodu braku możliwości zapewnienia zgodności z regulacjami. Inne wskazywane powody, które wstrzymują przechodzenie do chmury, to ryzyka związane z bezpieczeństwem, kradzieżą i wyciekiem danych oraz integracja chmury z istniejącym środowiskiem IT.

Platforma sposobem na większe bezpieczeństwo

Większość respondentów (90 proc.) twierdzi, iż pomocne byłoby stworzenie pojedynczej platformy zapewniającej bezpieczeństwo chmury. Takie rozwiązanie umożliwiłoby spójne i kompleksowe konfigurowanie wielu rozproszonych środowisk chmurowych i zarządzanie regułami polityki bezpieczeństwa.

—————–

„2023 Cloud Security Report” Fortinetu publikuje wyniki badania przeprowadzono we współpracy z Cybersecurity Insiders wśród 700 specjalistów od cyberbezpieczeństwa z różnych branż z całego świata.