Sygnity w III kw. 2023 r. (IV kw. roku obrotowego 2022/2023) zwiększyło profity – wynika ze wstępnych danych. Mianowicie skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 9 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 4,4 mln zł.

Także sprzedaż była wyższa – przynajmniej w oparciu o wstępne obliczenia. Wyniosła ok. 59,2 mln zł w III kw. 2023 r. Rok wcześniej natomiast osiągnięto wartość 51,7 mln zł.

Wstępne, skonsolidowanych dane finansowe Sygnity za III kw. 2023 r. (IV kw. roku obrotowego 2022/2023)
Przychody: ok. 59,2 mln zł
EBITDA: ok. 14,0 mln zł
Zysk brutto: ok. 11,4 mln zł
Zysk netto: ok. 9,0 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione
w raporcie za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023 w dn. 15 listopada br.