Obroty spółek Veracompu działających na rynkach zagranicznych zwiększyły się niemal dwukrotnie w ub.r., do kwoty 72,5 mln zł. W Polsce przychody wyniosły 782 mln zł i były nieznacznie niższe (1 proc.) niż rok wcześniej.

„Do mniejszych przychodów w Polsce przyczyniło się ograniczenie w finansowaniu inwestycji z funduszy europejskich. Okresowy spadek popytu na duże projekty wyrównaliśmy zwiększeniem udziałów rynkowych w niemal wszystkich technologiach. W krajach regionu, gdzie działamy przez lokalne spółki, odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Jest to efektem przejmowania kontraktów od innych dystrybutorów oraz implementacji sprawdzonego w Polsce modelu działania. Na poziomie grupy najszybciej rozwijaliśmy się w obszarach: bezpieczeństwa, wideokonferencji i rozwiązań open source” – komentuje Adam Rudowski, prezes Veracompu.

Grupa Veracompu sprzedaje rozwiązania IT w 16 krajach za pośrednictwem kilku spółek. Wśród ważniejszych zmian w 2015 r. było przejęcie przez Veracomp s.r.o. czeskiego działu zajmującego się dystrybucją rozwiązań Red Hat w Czechach i na Słowacji, włączenie do oferty rozwiązań Huawei, Emerson Network, Entrust Datacard, Gigamon, a także zwiększenie zatrudnienia w grupie kapitałowej o ok. 20 proc.