Większość polskich przedsiębiorstw zleca zadania związane z ICT zewnętrznym specjalistom – według raportu PARP. W 2019 r. odsetek ten wynosił 80,9 proc.

Co ciekawe, najczęściej innym podmiotom obsługę w zakresie ICT powierzają duże przedsiębiorstwa i jednostki publiczne (88,6 proc.). Tym niemniej w przypadku średnich (82,9 proc.) i małych firm (80,2 proc.) odsetek ten jest również wysoki.

Własne działy IT aktywne w dużych firmach

Z kolei głównie duże przedsiębiorstwa są obsługiwane w zakresie ICT przez własnych pracowników (85,1 proc.). Tylko nieco ponad jedna piąta małych firm polega na swoich fachowcach IT (22,4 proc.), a w średnich firmach mniej niż połowa (47,5 proc.).

Jedna piąta małych firm ma swoich ludzi IT

Takie proporcje nie dziwią, bo jedynie 19,1 proc. małych firm zatrudnia własnych pracowników IT (dane z 2020 r.). Tymczasem są oni w zespołach zdecydowanej większości dużych podmiotów (83,3 proc.) oraz w 45,5 proc. firm średnich.

W sumie w 2020 r. w Polsce przeciętnie jedna czwarta przedsiębiorstw (25,2 proc.) zatrudniała fachowców ICT. W czasach szybkiej cyfryzacji wywołanej pandemią jest to więc niewiele więcej niż w 2019 r. (+1,7 pp).

Małe firmy generalnie nie są zainteresowane zatrudnianiem fachowców IT. W 2019 r. taką chęć deklarowało jedynie 2,3 proc. Drobni przedsiębiorcy wolą więc zdecydowanie polegać na partnerach z zewnątrz.

W Europie też nie przepadają za własnymi specjalistami IT

Choć odsetek firm w Polsce zatrudniających specjalistów IT (ok. 25 proc.) wydaje się niewielki, nie odstajemy pod tym względem na minus od Europy. Nawet ją przegoniliśmy.

Według danych z 2019 r. średnio w UE odsetek przedsiębiorstw zatrudniających ludzi IT był o 4 pp niższy niż w Polsce. A poniżej średniej unijnej znalazły się też rozwinięte rynki, jak Francja, Hiszpania i Włochy. Tak więc outsourcing IT jest w krajach europejskich zwykle częściej wybieraną opcją niż u nas.

——

Informacje pochodzą z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2021”, opublikowanego przez PARP. Źródłem danych są GUS i Eurostat.