W tym roku polska informatyka kończy 70 lat. Konferencje i debaty z tej okazji trwają przez cały rok. W tym miesiącu zaplanowano jedno z najważniejszych wydarzeń – Wielką Galę ŚDSI 2018 połączoną z jubileuszem 70-lecia informatyki w Polsce. Impreza odbędzie się 16 maja w NOT w Warszawie. Wezmą w niej udział ludzie biznesu, nauki, organizacji rządowych i pozarządowych, a także politycy. Organizatorzy zapowiadają przybycie licznych, wysokich rangą przedstawicieli rządu i parlamentu. Patronat honorowy nad galą objął Prezydent RP.

W trakcie spotkania Włodzimierz Marciński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wręczy osobom zasłużonym dla polskiej informatyki medale 70-lecia.

W maju zapowiedziano również konferencje związane z rocznicą. W dniu 16 maja, jeszcze przed galą, w NOT w Warszawie odbędzie się konferencja „Kim jest współczesny informatyk” podsumowująca ogólnopolską debatę środowiskową.  Goście będą mogli zapoznać się z dokumentem, będącym jej zwieńczeniem.

Z kolei 23 maja w siedzibie Microsoftu w Warszawie odbędzie się VII Konferencja z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji pod tytułem „Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole”. Spotkanie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli, kierowników jednostek związanych z oświatą w administracji rządowej i samorządowej.  

Prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele GIODO, MEN, Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji o wydarzeniach 70-lecia polskiej informatyki można znaleźć tutaj.

CRN Polska jest patronem medialnym obchodów 70-lecia polskiej informatyki i ŚDSI 2018 (Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego).