Obchody są organizowane przez instytucje i stowarzyszenia związane z branżą IT. Ich koordynacji podjęło się Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). CRN Polska jest patronem medialnym.

W dniu 16 maja odbędzie się konferencja „Współczesny informatyk – misja i odpowiedzialność”, na której zasłużonym informatykom wręczone zostaną medale 70-lecia.

Najważniejszym wydarzeniem obchodów jest kongres Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP) w Poznaniu, zaplanowany na 17-21 września. Polska po raz pierwszy gości tę imprezę.

Podsumowaniem jubileuszu będzie konferencja na Politechnice Warszawskiej w grudniu 2018 r. To tylko niektóre z wydarzeń.

Równolegle z 70-leciem polskiej informatyki będą odbywać się obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W dniu 15 maja można wziąć udział w VII konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji", a 16 maja ludzie biznesu, polityki i nauki spotkają się na Wielkiej Gali – kulminacji obchodów SDSI.

Za początek polskiej informatyki przyjmuje się spotkanie grupy matematyków i inżynierów z prof. Kazimierzem Kuratowskim, który zaprezentował swoje spostrzeżenia z pobytu naukowego w USA. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu Grupy Aparatów Matematycznych w ramach Państwowego Instytutu Matematycznego. Było to 23 grudnia 1948 r. Nazwa „informatyka” pojawiła się w 1968 r.

Więcej informacji na stronie http://70-lat-informatyki.pl.