Do 2025 . 65 proc. przedsiębiorstw wdroży sieci SD-WAN. To ponad 35-procentowy wzrost w porównaniu do 2020 r. – według prognozy Gartnera. Jest on związany z potrzebą zwiększenia elastyczności i zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla aplikacji w chmurze.

Sprzedaż wzrośnie nawet dwukrotnie

Prognoza mówi, że za 4 lata 40 proc. wszystkich firmowych lokalizacji przedsiębiorstw będzie korzystać wyłącznie z sieci WAN zbudowanych na bazie publicznego internetu, w porównaniu z ok. 15 proc. w 2020 r.  Do końca 2024 r. 30 proc. przedsiębiorstw ma korzystać z SDCI, definiowanych programowo usług łączności z publicznymi dostawcami chmury, co oznacza ponad 20-proc. wzrost w porównaniu do 2020 r.

Jak zauważają analitycy, coraz więcej aplikacji korporacyjnych jest dostarczana w formie usług chmurowych, co wymaga wydajnej integracji na styku chmury i użytkowników sieci, a w konsekwencji wpływa na rosnące zapotrzebowanie na połączenia pomiędzy użytkownikami a chmurą, między centrami danych a chmurą, a także między samymi chmurami.

Zapotrzebowanie na przepustowość rośnie nawet o 30 proc. rocznie

Z tego powodu istotnie wzrasta zapotrzebowanie na przepustowość – średnio od 20 do 30 proc. rocznie, do czego przyczynia się m.in. coraz większa popularność streamingu wideo. Zwiększają się także wymagania dotyczące niezawodności, m.in. ze względu na rozwój internetu rzeczy, przy jednoczesnym dążeniu do większej kontroli kosztów.

Sieciowy Magiczny Kwadrant

Gartner w Magicznym Kwadrancie poddał analizie 19 globalnych dostawców usług sieciowych. Najwyżej ocenił NTT, które zajęło pierwszą lokatę w kategoriach „kompletność wizji” i „zdolność do realizacji” (chodzi o korporację, która trzy lata temu zintegrowała pod jedną marką usługi IT oraz telekomunikacyjne świadczone przez 20 firm w 57 krajach). Kolejne miejsca przypadły dużym operatorom telekomunikacyjnym, jak AT&T, Orange Business Services, BT, Verizon i Vodafone.