Aż 64 proc. polskich firm w ramach transformacji cyfrowej wdrożyło rozwiązania chmurowe. W ciągu najbliższych 12-18 miesięcy taki krok planuje wykonać 26 proc. ankietowanych – wynika z badania EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020”. 

Oprócz poprawy komunikacji i współpracy (na które wskazało 54 proc. badanych) istotnym argumentem za wdrożeniem rozwiązań chmurowych było obniżenie kosztów (34 proc.), zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy. Z kolei 29 proc. ankietowanych kierowało się chęcią zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Najważniejsze motywy przeniesienia zasobów firmy do chmury

Źródło: EY

Pandemia zmotywowała wiele firm do wdrożenia rozwiązań chmurowych, dlatego proces ten przyspieszył w ostatnich miesiącach. Jednak tak wysokie wskazania (64 proc. ankietowanych wdrożyło chmurę) mogą zmylić – nadal polskie firmy podchodzą ostrożnie do chmury i przenoszą do niej tylko to, co uważają za konieczne.

Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie. Nie oznacza to jednak, że z jednym dniem przedsiębiorcy nabrali do chmury pewności i przekonania, że powinni tam przenieść zdecydowaną część albo nawet większość procesów. Nadal przyglądają się tym rozwiązaniom uważnie i w większości korzystają w nich w takim stopniu, w jakim jest to z ich perspektywy jedynie konieczne do prowadzenia działalności, nie doceniając przy tym jakie rozwiązania może ona zaoferować”– mówi Radosław Frańczak, partner EY, CESA Consulting SAP Leader.

Małe zaufanie, duże koszty

Istotną barierą dla rozpowszechniania rozwiązań chmurowych w polskich przedsiębiorstwach pozostaje brak zaufania, który deklaruje 29 proc. firm.

Zniechęcają ponadto przede wszystkim wysokie koszty (24 proc.).

Co ważne, 14 proc. badanych uważa, że nie ma na rynku rozwiązań chmurowych dostosowanych do potrzeb ich firmy.

Dla 13 proc. firm barierą jest opór ze strony zarządu, a dla 9 proc. – ze strony pracowników.

Główne bariery wstrzymujące firmy przed podjęciem decyzji o przeniesieniu danych do chmury

Źródło: EY

W sumie 73 proc. firm dostrzega bariery we wprowadzaniu chmury.

Według badania jedna trzecia przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 18 miesięcy zechce pozostawić większość zasobów w tradycyjnej formie i tylko część utrzymywać w chmurze.

Bez cloud computingu planuje funkcjonować niemal jedna na cztery firmy (24 proc.).

Połowa zasobów w chmurze, a połowa w formie tradycyjnej, to z kolei podejście 23 proc. badanych.

Zaledwie 4 proc. firm zamierza natomiast posiadać w chmurze całość swoich zasobów.

Wykorzystanie chmury w perspektywie najbliższych 18 miesięcy

Źródło: EY

Radosław Frańczak z EY uważa, że wraz z rosnącą popularnością chmury zaufanie do niej polskich firm będzie rosnąć.

Co więcej, jego zdaniem należy oczekiwać, że korzyści, które zapewniają tego typu rozwiązania sprawią, że przedsiębiorcy odkryją w nich nowe wartości.

„Jedną z nich jest między innymi innowacyjność, która dotyczy nie tylko implementacji samego rozwiązania chmurowego, ale również podejścia producentów oprogramowania czy systemów, którzy coraz częściej najnowsze rozwiązania wprowadzają najpierw w chmurze, a dopiero później udostępniają je w wersjach lokalnych. To oznacza, że brak adaptacji chmury może spowodować opóźnienie lub wręcz odcięcie się od nowości technologicznych” – twierdzi partner EY.