Zapotrzebowanie na usługi centrów danych jest obecnie rekordowo wysokie, co wynika z inicjatyw związanych z transformacją cyfrową, optymalizacją kosztów i popytem na rozwiązania w chmurze. Wnioski z raportu Global Data Center Survey pokazują tendencje na rynku i są wskazówką dla klientów, którzy myślą o zakupie usług data center.

1. Rynek data center będzie rósł coraz szybciej

Gartner przewiduje, że globalnie wydatki wzrosną o11,4 proc. w 2022 r., do 226 mld dol. Operatorzy będą wprowadzali nowe usługi, starając się wykorzystać dobrą passę. Można spodziewać się zmian właścicielskich na rynku i budowy nowych ośrodków.

Klienci powinni uważnie analizować oferowany przez operatorów poziom bezpieczeństwa w nowych inwestycjach. Może nie odpowiadać on ich potrzebom. Nie każdy potrzebuje najwyższej  gwarancji dostępności, z drugiej strony centrum danych w przestrzeni adaptowanej często nie spełniają potrzeb firm z sektora finansowego czy handlowego, gdzie wymagana jest ciągłość działania” — zwraca uwagę Mariusz Kagan, dyrektor działu usług IT ds. zarządzania infrastrukturą z Grupy 3S.

2. Więcej obciążeń w chmurze i repatriacja z public cloud

Firmy coraz częściej przenoszą krytyczne obciążenia do chmury publicznej. Przyznaje tak 33 proc. ankietowanych, co w porównaniu do 2019 r. oznacza 7 proc. wzrost.

Z drugiej strony aż 32 proc. organizacji przywróciło obciążenia z chmury publicznej do prywatnej chmury lub środowisk on-premise czy kolokacji.

Najczęstszym powodem były koszty utrzymania, a następnie konieczność zachowania zgodności z przepisami. Inne przyczyny to problemy z wydajnością i obawy związane z bezpieczeństwem, jednakże rzeczywiste naruszenia zabezpieczeń były przyczyną zaledwie 1 proc. repatriacji obciążeń.

„Oznacza to, że chmura publiczna nie jest optymalnym wyborem dla każdego. Dla większości organizacji lepszym rozwiązaniem jest chmura hybrydowa — połączenie chmury publicznej z chmurą prywatną lub z kolokacją — zarówno ze względu na koszty, jak i regulacje. Aby to jednak dostrzec, czasem trzeba przetestować chmurę publiczną na własnej skórze. I tak często się dzieje  w ostatnich latach” – podkreśla Mariusz Kagan. 

Z badań wynika, że 61 proc. organizacji posiadających rozproszone obciążenia — w modelu on-premise, w chmurze i kolokacji — uważa, że rozłożenie ich ciężaru zwiększyło odporność na awarie i cyberataki.

3. Mniej przestojów w centrach danych, ale wyższe koszty

69 proc. operatorów data center miało przestój w ciągu ostatnich 3 lat. Oznacza to spadek w porównaniu z 2020 r. o 9 pkt procentowych. Mniej awarii jest efektem większych inwestycji w technologie w okresie pandemii.

Mniej więcej połowa przestojów powoduje znaczne straty – spadają przychody czy czasie nieaktywności. W tegorocznym raporcie 20 proc. awarii zostało uznanych za poważne lub groźne dla organizacji, które je zgłosiły. Mniej więcej 6 na 10 poważnych przestojów w 2021 r. kosztowało więcej niż 100 tys. dol.

Zasilanie ciągle jest głównym powodem poważnych przestojów, odpowiadając za 43 proc. z nich w 2021 r. Kolejne to problemy z siecią (14 proc.), awarie chłodzenia (14 proc.) i błędy oprogramowania/systemów IT (14 proc.).

„Centra danych gwarantują zazwyczaj zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa niż własne serwerownie, niemniej pewna część ośrodków data center nie spełnia wymogów do uzyskania stosownych certyfikatów opisujących poziomy zabezpieczenia ośrodka DC. Tak naprawdę, wysoki poziom niezawodności gwarantuje dopiero certyfikacja Tier 3 z redundancją kluczowych elementów infrastruktury” – twierdzi Mariusz Kagan.

4. Rozwój na brzegu sieci. Decentralizacja mocy

Edge computing odegra ważną rolę w rozwoju centrów danych – 61 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że spodziewa się wzrostu popytu na tę technologię. Szybki rozwój internetu rzeczy, AI, inteligentnych miast zwiększa popyt na szybkie przetwarzanie danych jak najbliżej klienta. Decentralizacja mocy obliczeniowej wpłynie na rodzaj centrów danych, jakie będą budowane w najbliższej przyszłości. 

5. Coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów

Walka o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników będzie coraz większym wyzwaniem dla właścicieli i operatorów centrów danych. Już 47 proc. zgłasza trudności w znalezieniu wykwalifikowanych kandydatów, a 32 proc. twierdzi, że ich pracowników przechwytuje konkurencja.

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na personel wzrośnie globalnie z ok. 2 mln etatów w 2019 r. do prawie 2,3 mln w 2025 r., czyli o 15 proc.

Nowi pracownicy będą potrzebni na wszystkich stanowiskach w data center i we wszystkich regionach.

Na dojrzałych rynkach centrów danych w Ameryce Północnej i Europie istnieje dodatkowe zagrożenie starzenia się siły roboczej — wielu doświadczonych specjalistów przejdzie na emeryturę w tym samym czasie, pozostawiając wiele nieobsadzonych stanowisk, a także braki w wiedzy i doświadczeniu.

6. Klienci wymuszą poprawę ochrony środowiska

Uptime Institute zwraca uwagę, że obecnie 82 proc. organizacji śledzi zużycie energii. Jednak efektywność wykorzystania energii (PUE) liczy już tylko 70 proc. firm.

Raport wskazuje, że wiele centrów danych konsumuje znaczne ilości wody, ale tylko około połowa właścicieli i operatorów kontroluje jej wykorzystanie. Jeszcze mniej organizacji bada poziom eksploatacji serwerów (40 proc.), emisji dwutlenku węgla (33 proc.) oraz ilość e-odpadów (25 proc.), czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wniosek? Podejście do zrównoważonego rozwoju zyska coraz większe znaczenie w sektorze centrów danych, choć obecnie większość organizacji nie śledzi zbyt dokładnie swojego śladu ekologicznego. Wymuszą to podejście klienci.