Wchodzimy w kolejną fazę cyfrowej transformacji – według F5. Otóż po tym, jak praca zdalna stała się powszechna, wyzwaniem dla firm staje się adaptacja sztucznej inteligencji do bieżących operacji biznesowych. Eksperci wskazują, co jest potrzebne w organizacji, aby wskoczyć na kolejny poziom digitalizacji wykorzystujący AI.

Trzy etapy cyfrowej transformacji

Wyróżniono trzy podstawowe fazy cyfryzacji operacji w firmach:

1 automatyzacja zadań, która poprawia wydajność pracy

2 cyfrowa ekspansja, czyli łączenie procesów w większą całość (wdrożone aplikacje są ze sobą łączone w celu poszerzenia zakresu usług cyfrowych)

3 dodanie funkcjonalności wykorzystujących sztuczną inteligencję (platformy aplikacyjne, telemetria, analiza danych, uczenie maszynowe i technologie AI są zintegrowane z procesami biznesowymi w celu poprawy produktywności).

Rosnąca liczba aplikacji, integracji i środowisk tworzy złożoność, którą trudno opanować. Dlatego firmy potrzebują dokładnie zarysowanej strategii, która pozwoli im lepiej przewidywać i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Choć transformacja cyfrowa jest procesem ciągłym, możemy wyróżnić pewne kamienie milowe, pokazujące w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo. Dzisiaj takim punktem zwrotnym jest adaptacja sztucznej inteligencji do bieżących procesów biznesowych” – twierdzi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 w Polsce.

6 kompetencji, których potrzebują przedsiębiorstwa, aby otworzyć się na AI

Według F5 większość organizacji znajduje się dziś w drugiej fazie cyfrowej transformacji. Potrzebują następujących kompetencji, aby przejść do fazy trzeciej:

  1. Dynamiczna infrastruktura IT – zdolna do wykorzystania rozproszonych zasobów: w różnych centrach danych, chmurach i środowiskach brzegowych.
  2. Dane i analiza – klucz do automatyzacji i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Zarządzanie obiegiem informacji w firmie i analityka mogą zapewnić dodatkową wartość biznesową.
  3. Architektura oparta o aplikacje – w miarę jak rośnie presja na poprawę wydajności, a użytkownicy oczekują więcej od doświadczeń cyfrowych, przedsiębiorstwa będą musiały częściej i dynamiczniej dostarczać aplikacje, aby sprostać zmieniającym się warunkom.
  4. Podgląd i automatyzacja – przedsiębiorstwa, które opanują umiejętności analizy danych w czasie rzeczywistym, zyskają przewagę biznesową, uwalniając zasoby na rzecz innowacji.
  5. Praktyki Site Reliability Engineering (SRE) – ich przyjęcie jest niezbędne do skutecznego prowadzenia cyfrowego biznesu opartego na danych i aplikacjach. Za pomocą automatyzacji firmy mogą w pełni korzystać z agregowanych danych.
  6. Cyberbezpieczeństwo – istotne jest eliminowanie zagrożeń w każdej warstwie cyfrowej architektury IT. Tradycyjna, binarna strategia bezpieczeństwa oparta na sztywnej architekturze IT może stać się przeszkodą dla biznesu. Znalezienie idealnej równowagi między bezpieczeństwem, a wydajnością jest niezbędne w każdej strategii ryzyka.