NASK otworzył oferty w postępowaniu (w formie zapytania ofertowego) na usługi instalacji i serwisu w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) w trzech województwach. Złożyło je 6 firm. OSE ma umożliwić dostęp do szybkiego i darmowego internetu wszystkim szkołom w Polsce. We wrześniu NASK ogłosił, że jest gotowa.

Zamówienie obejmuje instalację, serwis i opracowanie koncepcji niezbędnych do świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach OSE w trzech regionach: woj. lubelskim – cz. 1 zamówienia (1333 lokalizacje), opolskim – cz. 2 (587 lokalizacji) oraz zachodniopomorskim – cz. 3 (820 lokalizacje).

W części 1 zamówienia ofertę z najniższą ceną złożyło FCA (8,12 mln zł), a kolejne pod względem wartości Wasko (8,7 mln zł), IT Partners Telco (9,23 mln zł) i Netia (9,38 mln zł).

W części 2 rywalizują Wasko (z ofertą za 3,71 mln zł) oraz Netia (4,19 mln zł).

W części 3 najniższą cenę zaproponował Indemar (5,36 mln zł), a kolejne Netia (6,02 mln zł), Wasko (6,14 mln zł) i Sprint (6,29 mln zł).

Umowy z wybranymi wykonawcami będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 r.