W Związku Cyfrowa Polska powstał nowy Komitet, który będzie zajmować się kwestiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

W jego skład weszły: Asseco, Ericsson, HP, HPE, polska spółka IS-Wireless oraz Samsung.

Do zadań komitetu będzie należało m.in. monitorowanie i opiniowanie projektów ustaw oraz innych regulacji prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, doradzanie w kwestiach związanych z bezpiecznym prowadzeniem biznesu, podnoszenie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa wśród przedsiębiorców i administracji publicznej.

Jak wynika z komentarza prezesa Związku Michała Kanownika, istotne we wspólnym przedsięwzięciu jest budowanie wiedzy i świadomości bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych. Niekompetencja, nieuwaga i lekkomyślność użytkowników zaliczane są do największych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Michał Kanownik podkreśla, że w perspektywie uruchomienia 5G cyberbezpieczeństwo staje się kluczowe dla funkcjonowania całego państwa.

„Sieć piątej generacji przyniesie nam wiele nowych usług i narzędzi na nieznaną dotąd skalę. Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego będzie miało fundamentalne znaczenie do rozwoju wszystkich sektorów gospodarki”– uważa Michał Kanownik.