Polskie firmy oczekują szybkiego wdrożenia 5G i wykorzystania jej potencjału do rozwoju biznesu i krajowej gospodarki – wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą.

Otóż 71,5 proc. pytanych przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów Unii Europejskiej. Tylko 3 proc. zdecydowanie wyklucza taką możliwość.

Największe nadzieje na polepszenie koniunktury dzięki 5G mają managerowie średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników). Wśród nich 75,6 proc. uważa, że sieć 5G zdecydowanie zwiększy lub będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Uczestnicy badania optymistycznie podchodzą do prognoz wprowadzenia technologii 5G w miastach i na głównych szlakach transportowych w Polsce do 2025 r – zgodnie z założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej. Mianowicie 62,3 proc. uważa ten termin za realny, a 13 proc. za wielce prawdopodobny.

Martin Mellor, szef Ericssona w Polsce, przekonuje, że 5G umożliwi rozwój nowych usług, ekosystemów i nowych źródeł przychodów dla polskich firm.

"Jednak wykorzystanie tego potencjału wymaga inwestycji w technologie, a także rozwoju przedsiębiorstw, wypracowania nowych modeli wprowadzania produktów i usług na rynek oraz dostosowań o charakterze organizacyjnym w skali infrastruktury krajowej” – twierdzi Martin Mellor.

5G umożliwia kilkudziesięciokrotnie większą szybkość transmisji danych w porównaniu do LTE przy minimalnych opóźnieniach (0,1 ms). Przedsiębiorstwa inwestując w narzędzia np. łączące sztuczną inteligencję, analizę danych i 5G, będą w stanie realizować równolegle wiele procesów w czasie rzeczywistym, co pozwoli na zdobycie przewagi konkurencyjnej w swojej branży – przekonuje Ericsson.

 

 

 

Bariery dla 5G

Ponad połowa (51,3 proc.) średniej wielkości przedsiębiorstw jako najważniejsze wyzwanie związane z 5G wskazała obawy związane z bezpieczeństwem i kontrolą danych. Dla 46 proc. wszystkich respondentów główną przeszkodę, która mogłaby opóźnić wprowadzenie 5G w Polsce widzi w budowie infrastruktury sieci.

Za równie problematyczne respondenci uznali obawy związane z negatywnym wpływem technologii 5G na zdrowie (42 proc.). Ericsson informuje, że według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma wystarczających dowodów potwierdzających szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego o natężeniu wykorzystywanym w telekomunikacji na ludzkie zdrowie.

„Wyniki te pokazują, że tylko ścisła współpraca na polu edukacji pomiędzy wszelkimi zaangażowanymi podmiotami na rynku, począwszy od instytucji unijnych, przez administracje lokalne, operatorów, przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe może przyczynić się do uwolnienia realnego potencjału 5G” – mówi Carsten Nilsen, prezes Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, partner badania Ericsson Polska.

Według szacunków sprzed roku, podawanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, koszty wdrożenia sieci 5G w Polsce oceniano na 11,4 – 20,3 mld zł.