W Polsce w 2023 r. 90 proc. populacji i 58 proc. terytorium kraju znajdzie się w zasięgu 5G. Inwestycja w 5G przyniesie Polsce w ciągu dekady korzyści rzędu 4,2 mld euro, a do 2040 r. krajowa gospodarka zyska na wdrożeniu sieci piątej generacji blisko 17 mld euro – według raportu Analysys Mason, zrealizowanego we współpracy z Ericsson i Qualcomm Technologies, czyli firmami zaangażowanymi w budowę infrastruktury sieci nowej generacji.

Polskie fabryki i… górnicy zainwestują

Zwłaszcza inteligentne fabryki i górnictwo wygenerują największe kwoty z prognozowanych (3,4 mld euro i 3,6 mld euro).

Natomiast pokrycie siecią 5G obszarów wiejskich przyniesie zyski rzędu 8,6 mld euro, głównie w wyniku rozwoju rolnictwa oraz zapewnieniu szerokopasmowego internetu w miejscach do tej pory trudnodostępnych dla tradycyjnej infrastruktury sieciowej.

Będzie to wymagało dodatkowych inwestycji w wysokości ok. 1 mld euro, z czego 0,3 mld euro pochodzić powinno z dotacji publicznych – oceniono.

Z raportu wynika, że dla monetyzacji 5G w gospodarce kluczowa jest dostępność średniej częstotliwości (3,5 GHz), niezbędnej szczególnie w cyfryzacji przemysłu. Przewiduje się, że obejmie 31 proc. populacji Polski do 2025 r.

W ciągu kolejnych 5 lat w zasięgu sieci 3,5 GHz znajdzie się już trzy czwarte Polaków i blisko połowa terytorium naszego kraju.

Przydzielcie pasma, zadbajcie o ulgi

„Dzięki sieciom 5G, które mają napędzać falę cyfrowych innowacji, łączność ta ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego po pandemii. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, konieczne jest wdrożenie sieci na szeroką skalę, szczególnie w częstotliwości 3,5 GHz” – twierdzi Gabriel Solomon z Ericssona.

Apeluje do decydentów o przyspieszenie przydziału częstotliwości dla 5G, ulgi podatkowe i wsparcie sektora prywatnego przez dotacje publiczne, szczególnie na obszarach wiejskich.

250 mld euro korzyści…

Gospodarki 27 badanych w raporcie krajów UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, dzięki cyfrowej transformacji opartej
na technologii 5G mogą zyskać w sumie 250 mld euro do 2040 r.

…ponad 40 mld euro kosztów

Tyle, że nie ma nic za darmo. Aby wyciągnąć z 5G owe 250 mld euro w dwie dekady, trzeba będzie ponieść koszty rzędu 42 mld euro (z tego ok. 10 mld powinno spłynąć z publicznych grantów) – oceniono w raporcie.

Gdzie zanosi się na największe inwestycje w 5G

Prognozuje się, że największe środki na projekty 5G popłyną do przemysłu – wydatki na rozwój 5G w przemyśle (inteligentne fabryki) pochłoną w Europie 10,5 mld euro do 2040 r., ale za to przyniosą korzyści wyceniane na 67,1 mld euro (wskaźnik koszty – korzyści: 6,4).

Górnictwo: duże wydatki, niewielkie profity

Drugie co do wielkości inwestycje obejmą górnictwo – 7,6 mld euro, co wygeneruje korzyści rzędu 13,7 mld euro. Zatem wskaźnik wkładu do uzyskanych korzyści będzie tutaj wyjątkowo niski: 1,8.

5G jedzie na wieś

Spore środki na projekty 5G popłyną, co ciekawe, również do rolnictwa (5,7 mld euro), gdzie co więcej przedsiębiorcy mogą liczyć na wysokie zwroty (wskaźnik 8,0).

Dużego ruchu w interesie z 5G można się spodziewać także w inwestycjach drogowych (5,8 mld euro).

Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. sieć 5G w krajach członkowskich obejmie wszystkie obszary miejskie i główne szlaki komunikacyjne.

Budowlańcy też nie poskąpią na nową sieć

Pod względem wielkości inwestycji w 5G do najbardziej dochodowych prognoza zalicza budownictwo, cechujące się jednym z najwyższych wskaźników korzyści – 3 mld euro inwestycji do 2040 r. ma przynieść blisko 27 mld euro benefitów (wskaźnik 8,9).

Największe profity powinny zapewnić inwestycje 5G w FWA (Fixed Wireless Network) – 2,9 mld euro wydatków da blisko 30 mld euro korzyści (wskaźnik 10,2).

Dane znajdują się w raporcie Analysys Mason: „Analysis of the costs and benefits of 5G geographical roll-out in Europe: final report”.