Informacji na ten temat dostarczyła firma Soneta, producent oprogramowania ERP, która od stycznia do maja br. udostępniła na stronie gotowinarodo.pl ankietę dotyczącą sposobów zarządzania danymi w firmach. Wypełniło ją blisko 250 osób. 

Większość firm, które wzięły udział w ankiecie (ponad 56 proc.) prowadzi sprzedaż zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych. 30 proc. badanych sprzedaje tylko w modelu B2B, a 13 proc. w modelu B2C. Większość przedsiębiorców przechowuje przynajmniej podstawowe dane o swoich klientach i kontrahentach. Przedsiębiorcy przechowują też dane potencjalnych klientów – pozyskiwanie tak zwanych „leadów sprzedażowych” zadeklarowało 41 proc. respondentów, w tym 11 proc. uznało, że zdobywa jedynie informacje o nazwach firm. 

Najczęściej przechowywane dane to imię i nazwisko, dane teleadresowe oraz adres email. 2 proc. respondentów uznało, że ich firma nie przechowuje żadnych danych osobowych swoich klientów. 

Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy

Według Sonety dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie i udostępnianie plików CV przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Jednak stosowanie takich narzędzi zadeklarowało jedynie 9 proc. osób biorących udział w ankiecie. Większość firm przechowuje pliki w formie wydrukowanej (45 proc.) oraz w poczcie elektronicznej (41 proc.). 37 proc. osób zadeklarowało, że pliki CV są usuwane natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacji. Jak podkreśla Soneta dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest nowelizacja przepisów sektorowych, która zakłada dopuszczenie prowadzenia teczek pracowniczych wyłącznie w formie elektronicznej, bez konieczności ich przechowywania także w wersji papierowej. Obecnie przechowywanie teczek papierowych zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej zadeklarowało 40 proc. respondentów. 

Przechowywanie i przekazywanie danych

Polscy przedsiębiorcy najczęściej przekazują dane do biura rachunkowego (40 proc. uczestników ankiety). Dodatkowo 10 proc. deklaruje przekazanie danych do innych podmiotów. 46 proc. respondentów uznało, że ich firma nie przekazuje danych osobowych poza organizację. Zależnie od potrzeb przedsiębiorcy przechowują dane w różnych systemach, często te same dane przechowywane są w kilku różnych miejsca. Wśród uczestników ankiety najbardziej powszechnymi narzędziami do przechowywania danych będą systemy kadrowo – płacowe (60 proc. respondentów), systemie ERP (38 proc.), CRM (30 proc.) oraz systemy mailingowe/marketing automation (25 proc.). Zaledwie 8 proc. uczestników ankiety uznało, że w ich firmie nie wykorzystywane są żadne narzędzia do przechowywania danych. 

Wciąż większość używanych systemów przechowywana jest lokalnie na komputerach (60 proc.), coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie części systemów poza infrastrukturę firmy – na serwery zewnętrzne (25 proc.) czy do chmury obliczeniowej (24 proc.).  

Backup danych

Zaledwie 8 proc. procent respondentów przyznało, że ich firma nie robi backupów danych. Wciąż jednak problemem są stosowane mechanizmy backupów. Aż 27 proc. respondentów przechowuje kopie zapasowe na dyskach przenośnych, co wiąże się z dużym ryzykiem ich zagubienia czy skradzenia. Już jednak co 10 firma deklaruje przechowywanie kopii danych w chmurze. 

Szersze omówienie wyników ankiety znajduje się w darmowej publikacji, którą można pobrać na https://www.enova.pl/darmowy-ebook-rodo 

Jak zaznacza Soneta wyniki badania mają charakter jedynie poglądowy.