„Następna dekada będzie wymagała od dyrektorów IT zarówno reagowania na przyspieszenie cyfrowe, jak i aktywnego zarządzania niepewnością” – twierdzi Forrester w raporcie „Top Trends And Emerging Technologies, Q3 2020”.

Dodaje, że przedsiębiorstwa będą musiały uwzględnić w swoich długoterminowych planach ryzyko nazwane systemowym, które wynika z gwałtownie zmieniających się trendów konsumenckich, obaw dotyczących bezpieczeństwa czy wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

„Aby biec naprzód, dyrektorzy IT muszą odnowić determinację swojej organizacji do cyfrowej transformacji i przekształcenia tych wysiłków w niezbędne kluczowe inwestycje” – komentuje Brian Hopkins, wiceprezes i główny analityk Forrestera.

W przyspieszeniu zmiany istotną rolę ma odegrać m.in. sztuczna inteligencja, automatyzacja biznesu i robotyka, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, nowe architektury obliczeniowe, komunikacja nowej generacji, zero trust.

Oto 5 najważniejszych trendów na kolejną dekadę:

1 Rosnące zapotrzebowanie na etyczną sztuczną inteligencję

W ciągu najbliższych kilku lat firmy zdecydują się na współpracę z partnerami, którzy zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki dotyczącej danych. Przyjmą praktyki przetwarzania danych, które odzwierciedlają ich własne wartości oraz wartości klientów.

2 Przekształcenie planów automatyzacji

Covid-19 szybko zmienia programy automatyzacji firm w kierunku procesów back office i odporności biznesowej. Inteligentna automatyzacja będzie stanowić połączenie zrobotyzowanej i cyfrowej automatyzacji procesów ze sztuczną inteligencją i narzędziami low-code. Technologie te pomogą firmom stać się bardziej wydajnymi i odpornymi, jednocześnie rozszerzając zakres ich działalności.

3 Przejście w kierunku ponadlokalnych operacji biznesowych

Duże przedsiębiorstwa poprawią swoją zdolność do działania w innych lokalizacjach, a regionalne firmy średniej wielkości będą rozwijać się na nowe obszary geograficzne.

Firmy będą potrzebować architektur, które są w stanie przenosić systemy operacyjne do innych regionów geograficznych, zachowując jednocześnie scentralizowane zarządzanie. Zabezpieczenie zero trust pomoże klientom w tej zmianie.

4 Innowacje wszędzie przy użyciu technologii natywnych dla chmury

Technologie natywne dla chmury, powstałe z oprogramowania open source i wdrożone w chmurach publicznych, przyspieszają innowacje i to nie tylko w chmurze.

W ciągu 5 lat technologie natywne dla chmury, takie jak platformy kontenerowe i przetwarzanie bezserwerowe, otworzą nową erę rozproszonego oprogramowania dla przedsiębiorstw – zarówno od dostawców chmury, rozwiązań brzegowych, jak i dostawców oprogramowania.

5 Rosnące znaczenie edge computingu w strategii chmurowej

Zainteresowanie przetwarzaniem brzegowym było dotychczas związane z internetem rzeczy. W 2020 r. innowacje w zakresie komunikacji nowej generacji, natywnych technologii chmurowych i architektur przetwarzania brzegowego połączyły się, co stanowiło przełom w integracji chmury i brzegu.

W ciągu najbliższych 3 – 5 lat firmy zmienią swoją strategię dotyczącą chmury, aby objąć nią więcej usług brzegowych od większej liczby dostawców. Podważy to dominację dostawców chmury publicznej na rynku – uważa Forrester.