Inwestycje w technologie, takie jak sztuczna inteligencja i chmura, wpływają na zwiększenie zysków i poprawę wydajności – według 63 proc. firm, uczestniczących w badaniu KPMG.

Co najbardziej pomaga w rozwoju biznesu

Zdaniem przedsiębiorców rozwiązania informatyczne stają się kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej i wzrostu rentowności biznesu. Najlepiej oceniane pod tym względem są: analityka danych, chmura i model usługowy – XaaS (wszystko jako usługa), sztuczna inteligencja i automatyzacja.

Według 57 proc. badanych AI i ML będą najważniejszymi technologiami, które umożliwią realizację krótkoterminowych celów biznesowych w ciągu najbliższych 3 lat.

Najwięcej ankietowanych zauważa, że inwestycje w IT przyczyniły się do zwiększenia zysków lub poprawy wydajności w ich firmach o ponad 10 proc. Jednocześnie akceptacja kierownictwa do wdrażania nowych technologii wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatniego roku, z 10 do 38 proc., co powinno ułatwiać digitalizację przedsiębiorstw i zwiększyć ich budżety na IT.

Najważniejszym motywatorem inwestycji jest potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi klientów. W dalszej kolejności wskazano zarządzanie ESG.

Koncentracja na cyberbezpieczeństwie

„W dzisiejszych niepewnych czasach organizacje są bardziej ostrożne i decydują się na inwestycje w transformację cyfrową zazwyczaj ze względu na działania konkurencji. Wysoka niepewność zaczyna być trwałym elementem krajobrazu gospodarczego. Zgodnie ze starą zasadą, kryzys jest najlepszą okazją do podejmowania odważnych działań, które na trwałe zbudują długoterminowe przewagi. Dotyczy to głównie technologii w obszarze sztucznej inteligencji oraz ESG” – mówi Grzegorz Cimochowski, partner, szef KPMG Consulting.

Firmy zdają sobie sprawę, że wdrażanie nowych technologii może podnosić ryzyko cyberataków. Już 62 proc. badanych uważa, że zarządzanie ryzykiem na wczesnych etapach projektów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i kontroli już w fazie projektowania, znacznie zwiększa szanse powodzenia transformacji cyfrowej. Do tego 63 proc. twierdzi, że podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności pomaga im zapewnić lojalność klientów.

Obawy związane z transformacją cyfrową

Głównymi przeszkodami w udanej cyfryzacji zdaniem ankietowanych są: brak odpowiedniego zarządzania w tym obszarze (46 proc.), obawy związane z cyberbezpieczeństwem i prywatnością (37 proc.), kultura organizacyjna (36 proc.) i brak umiejętności w zespole (36 proc.).

Jednym z ciekawszych wyników tegorocznego badania jest fakt, że lęk przed przegraniem wyścigu technologicznego z konkurencją okazał się ważnym czynnikiem wyboru technologii. Aż 45 proc. badanych firm zgłasza, że priorytetowo traktują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, ponieważ wierzą, że konkurenci już wdrożyli te technologie” – komentuje Grzegorz Cimochowski.

———————————————————————-

W badaniu do „KPMG global tech report 2023” wzięło udział 2,1 tys. liderów i ekspertów branżowych odpowiedzialnych za obszar technologii w firmach.