Druga fala Covid-19 to obecnie największe ryzyko dla biznesu – zdaniem szefów firm z różnych branż i regionów ankietowanych przez Gartnera. Także w II kw. br. obawy o nasilenie zarazy dominowały wśród kadry kierowniczej, jednak dane wskazują, że obecnie ten niepokój jest jeszcze większy niż w II kw. br. Co istotne, pozostałe największe zagrożenia mają związek z pademią.

Numerem 2 na czarnej liście są ryzyka związane z nowymi modelami pracy – tak jak w II kw. br. Dyrektorzy nadal wyrażali spore obawy związane z zarządzaniem pracą zdalną, działaniem przedsiębiorstwa w obliczu możliwych zawirowań gospodarczych wskutek zarazy i dostosowaniem się organizacji do kryzysowej sytuacji.

„Pandemia nasiliła wiele innych zagrożeń, wskazanych przez kierownictwo w naszym raporcie lub stworzyła zupełnie nowe obszary ryzyka” – komentuje Matt Shinkman, wiceprezes ds. ryzyka i audytu w Gartnerze.

Przed pandemią, w I kw. br., dominowały obawy, że założenia leżące u podstaw strategii firmy mogą być nieaktualne lub niedostosowane do wyznaczonych celów. Jako istotne oceniano również ryzyka związane z infrastrukturą firmy.

Największe obawy przedsiębiorstw w ostatnich czterech kwartałach

IV kw. 2019 r.I kw. 2020 r.II kw. 2020 r.III kw. 2020 r.
1Założenia  strategiczneZałożenia  strategiczneDruga falaDruga fala
2Infrastruktura cyfrowa i fizycznaInfrastruktura cyfrowa i fizycznaNowy model pracyNowy model pracy
3Ekstremalne zdarzenia pogodoweWybory prezydenckie w USAKorekty strategiiZdalne zarządzanie specjalistami
4Lokalizacja danychLokalizacja danychWybory prezydenckie w USAWybory prezydenckie w USA
5Rozmowy handlowe USA – ChinyStagnacja w gospodarceRozmowy handlowe USA – ChinyKorekty strategii  
Źródło: Gartner

Dramatyczny wpływ na efektywność pracy

Jednym z najważniejszych skutków Covid-19, poza zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, jest przedłużający się i dramatyczny wpływ pandemii na efektywność działania firmy.

Dane Gartnera pokazują, że prawie dwa razy więcej pracowników będzie działać zdalnie na stałe po pandemii w porównaniu z okresem sprzed zarazy. Ankietowani dyrektorzy twierdzą, że 19 proc. ich siły roboczej będzie na stałe pozostawać poza biurem, w porównaniu z 10 proc. przed pandemią.

„Zauważamy, że dyrektorzy godzą się z przedłużającą się pracą zdalną w sposób, który nie był możliwy na początu pandemii. Gwałtowność tej zmiany ujawnia duże luki operacyjne w zdolności do zarządzania ludźmi i ryzykiem” – uważa Shinkman.

Według Gartnera firmy znacznie zintensyfikowały monitoring zdalnych pracowników – jakąś jego formę stosuje 73 proc. przedsiębiorstw w porównaniu z mniej niż połową w kwietniu. Czyli jedna czwarta firm nadal w ogóle nie nadzoruje (z powodu braku możliwości lub chęci) ludzi w home office.

Mimo że przedsiębiorstwa wprowadziły lepsze mechanizmy kontroli produktywności pracowników, ryzyko związane z utrzymaniem kultury pracy i kooperacji w zespołach pozostaje na liście problemów kierownictwa – zauważano.

Ryzyko jako szansa

Mimo że dyrektorzy – jak wskazuje badanie – mają spory problem z pracą zdalną, to wielu z nich widzi również szanse w tej sytuacji. Prawie połowa z 328 respondentów (49 proc.) w ankiecie Gartnera na temat pracy zdalnej wskazała w tym kontekście oszczędności, 27 proc. – możliwy wzrost wydajności pracy.

Jak zauważa analityk, długotrwała praca zdalna daje wyjątkowe możliwości zespołom zarządzającym ryzkiem w firmie – pozwala kształtować odpowiednie zasady zwiększające produktywność, efektywność kosztową jak i zapewniające ochronę informatyczną.