Nowe przepisy w prawie komunikacji elektronicznej (nazwane Lex Pilot) spowodują konieczność wymiany blisko 10 mln dekoderów w domach. Koszty tej operacji to prawie 5 mld zł – szacuje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Alarmuje, że może to oznaczać problemy dla wielu operatorów, a część użytkowników odetnie od dostępu do płatnych sygnałów.

Lex Pilot wprowadza obowiązek odbioru telewizji hybrydowej, co pozwoli korzystać z sygnału tv jak i multimediów z internetu. PIKE szacuje, że obecnie mniej niż 5 proc. dekoderów płatnej tv umożliwia taką opcję.

Już na etapie prac nad nowym prawem PIKE zwracała uwagę na koszty, jakie poniosą firmy z branży.
„Przedsiębiorcy, których zmiany mogą kosztować setki milionów złotych i uniemożliwią im swobodne zarządzanie jakością oferty, stanowczo przeciw temu protestują” – stwierdzono.

Zwracano uwagę, że Lex Pilot doprowadzi do wyższych opłat za telewizję, ograniczając wybór.

Rząd przejmie też kontrolę nad pilotami Polaków i wybierze kanały obowiązkowe oraz ustali ich kolejność” – ostrzegano w styczniu br. w apelu pod którym podpisali się, m.in. prezesi PIKE, PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), KIGEiT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji) i KIKE (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej).