Każdy kolejny dzień wojny w Ukrainie potęguje niepewność i pesymizm polskich przedsiębiorców. Niemal połowa ankietowanych MŚP (46 proc.) spodziewa się pogorszenia kondycji ich branży w najbliższych 6 miesiącach. w kontekście obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej – według Barometru EFL na III kw. 2022 r. Kwartał wcześniej pesymizm wyrażał co trzeci zapytany (31 proc.).

W porównaniu z barometrem na I kw. br. oraz II kw. br. (badania MŚP prowadzono w styczniu i kwietniu 2022 r.) w III kwartale br. widoczny jest dużo większy pesymizm. Tylko 6 proc. przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, a 33 proc. iż nie zmieni się. W kwietniu br. 8 proc. firm liczyło na poprawę i 45 proc. na stabilizację.

Obecnie aż 63 proc. MŚP twierdzi, że wojna w Ukrainie ma niekorzystny wpływ na ich działalność, a dla 35 proc. – neutralny. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz mniej boją się pandemii. Obecnie 31 proc. firm wskazuje na negatywny wpływ koronawirusa na ich biznes, kwartał wcześniej było to 54 proc.

Mikro firmy w minorowych nastrojach

Największy pesymizm ogarnął mikro biznesy. Aż 55 proc. z nich wskazuje na pogorszenie kondycji branży (kwartał wcześniej 38 proc.).

Wśród firm małych 45 proc. obawia się pogorszenia sytuacji, zaś co trzeci z przedsiębiorców liczy, że nie będzie zmiany.

W przedsiębiorstwach średnich humory są stosunkowo najlepsze – dominuje odsetek tych, którzy nie spodziewają się zmian (49 proc.), ale też niemało, bo 35 proc. uważa, że będzie gorzej.

Na wojnę nakładają się wewnętrzne problemy

„Im dłużej trwa wojna, tym większa niepewność wśród polskich przedsiębiorców. Do tego mamy wewnętrzne problemy jak bardzo wysoka inflacja, podwyżki stóp procentowych, rosnące ceny paliw, które w ogromnym stopniu kształtują sytuację polskich firm i ich plany na przyszłość. Także z innych krajów Unii Europejskiej płyną sygnały, że sytuacja gospodarcza powoli się pogarsza. Brak przysłowiowego światełka w tunelu powoduje, że trudno jest komukolwiek dawać optymistyczne prognozy” – komentuje Radosław Woźniak, prezes EFL.